2. Gostilna Marič, Sebeborci

3. Gostilna Metulj, Nova Gorica

4. Restavracija Al Fogolar, Videm (Italija)

5. Gostilna Miki, Solkan