Ta je zaradi birokratske napake Agencije RS za okolje (Arso) in ilirskobistriške upravne enote po ovinku pridobila uporabno dovoljenje, čeprav ni dokazala, da zanj izpolnjuje pogoje. V organizaciji so resno zaskrbljeni, saj je podobnih primerov na škodo okolja in ljudi, ko pristojni organi ne odigrajo svoje vloge, vse več.

Arso zamudil, upravna enota odlašala

V primeru ilirskobistriške bioplinarne v lasti podjetja Biofutura je Arso za razplet soodgovoren, ker svojega četrtega mnenja o nedelovanju bioplinarne v skladu z okoljskimi predpisi upravni enoti ni predložil v zakonsko določenem roku, pač pa tri dni prepozno. Napako je izkoristila Biofutura, ki je sprožila upravni spor in dosegla svoj cilj. Upravno sodišče je namreč odločilo, da ker mnenje Arsa ni bilo podano v predpisanem roku, se šteje, da je bilo pozitivno, in odpravilo odločbo, s katero je upravna enota na podlagi tega istega mnenja zavrnila izdajo uporabnega dovoljenja. Na Arsu se branijo, da so upravni enoti pred tem izdali že tri negativna mnenja in da bi že na podlagi teh lahko zavrnila izdajo uporabnega dovoljenja, pa tega ni storila. Poleg tega so upravni enoti tudi jasno sporočili, da izdano okoljevarstveno dovoljenje, na podlagi katerega je bioplinarna poskusno obratovala, ne odraža več dejanskega stanja. »Zato smo od upravne enote pričakovali zavrnitev uporabnega dovoljenja, od stranke pa novo vlogo, ki bi odražala dejansko stanje,« nam je odgovorila Verica Vogrinčič z Arsa.

Na upravni enoti pa so nam v zvezi z dolgotrajnostjo njihovega postopka v zelo obsežnem odgovoru pojasnili, da so na podlagi vsakokratnega mnenja Arsa lastnika v skladu z zakonom o upravnem postopku s tem seznanili in mu omogočili, da se o njem izreče oziroma dostavi zahtevane dopolnitve, saj da so bila tudi mnenja Arsa napisana na način, da je bilo to potrebno. Na Arsu so to zanikali, češ da so sami podajali zgolj ugotovitve in da niso nikoli zahtevali dopolnitve.

Ilirskobistriško civilno iniciativo, ki se je že pred časom s peticijo zavzela za zaprtje bioplinarne, pa je neprijetno presenetila tudi zadnja odločitev upravne enote. Potem ko ji je upravno sodišče zadevo vrnilo v ponovno odločanje, je namreč pohitela in veliko pred iztekom 30-dnevnega roka izdala uporabno dovoljenje, s tem pa sprožila pomisleke o strokovnosti svojega ravnanja.

»Procesna hiba (zamuda roka) ne more biti razlog za izdajo pozitivne odločbe, saj je jasno, da niso izpolnjeni zahtevani tehnični pogoji za izdajo uporabnega dovoljenja, kar je Arso ugotovil v vseh štirih izdanih mnenjih. Tudi sodbo upravnega sodišča razumemo kot vrnitev zadeve v ponovno odločanje in ne kot zahtevo, da mora upravna enota izdati pozitivno odločbo, kar je ta nato po hitrem postopku storila. Tudi če je upravna enota ravnala v skladu z zakonom, je izmed vseh zakonskih možnosti izbrala tisto, ki je najslabša za nas, državljane,« je v imenu civilne iniciative komentiral Egon Zevnik in napovedal, da bodo s pomočjo strokovnjakov tudi sami preučili pravne možnosti.

Zmazek išče strateškega partnerja

V civilni iniciativi ob morebitnem zagonu objekta pričakujejo takojšnje ukrepanje ustreznih inšpekcijskih služb, ki so si, kot pravijo, večkrat zatiskale oči pred nepravilnostmi, na katere jih je civilna iniciativa ves čas poskusnega obratovanja bioplinarne opozarjala.

Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje so nam odgovorili, da bo inšpekcija za okolje in naravo pri nadzoru ugotavljala skladnost delovanja bioplinarne z okoljevarstvenim dovoljenjem in veljavno zakonodajo. V primeru nepravilnosti bo izrekla tako inšpekcijske (ureditvena odločba za odpravo nepravilnosti) kot prekrškovne ukrepe (denarna kazen), v primeru njihovega nespoštovanja pa podala predlog agenciji za okolje za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja.

V podjetju Biofutura, ki ima sedež v Trzinu, smo včeraj izvedeli, da bioplinarna tudi po pridobljenem uporabnem dovoljenju ne obratuje in do nadaljnjega tudi ne bo, saj da za to nima finančnih sredstev, in da direktor Biofuture Igor Zmazek zato že nekaj časa išče strateškega partnerja. V javnosti so zaokrožile informacije, da se za nakup zanima Petrol, kar pa so tukaj odločno zanikali.