Zobozdravstveni center Alfa Dental, Mariborski vodovod, javno podjetje in Unicredit Banka Slovenija so aktualni nosilci priznanja za družbeno odgovornost podjetij horus, ki so jih prejeli lansko jesen. IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti ter Slovensko društvo za odnose javnostmi (PRSS) tokrat petič zaporedoma vabita podjetja in posameznike, da preverijo svoje družbeno odgovorno ravnanje in se prijavijo na razpis za slovensko nagrado za družbeno odgovornost horus, ki je odprt do 15. oktobra. Letos bodo vnovič podelili posebno priznanje novinarjem, kar so prvič in za zdaj edinkrat naredili leta 2011.

Kaj je še mogoče izboljšati

»Vprašalnik za podjetja je res obsežen, a mi smo ga vzeli kot test, ki nam je nakazal, kaj še lahko izboljšamo in kako,« je med drugim povedala Sonja Petrič, vodja Zobozdravstvenega centra Alfa Dental, ki je dobilo priznanje horus med malimi podjetji. »Spremeni se tvoj pogled na svet,« pa je Petričeva na kratko strnila odgovor na vprašanje, kaj so s horusom pridobili. »Svojo osnovno dejavnost smo nadgradili z brezplačnim izobraževanjem ne le našim pacientom, pač pa vsem, ki želijo in razvili projekt Skrb za zdravje je pomembna naložba. Sodelujemo le s tistimi dobavitelji, ki so tudi družbeno odgovorni, in vgrajujemo le tiste zobne materiale, ki so bili izdelani na družbeno odgovoren način, da torej pri njihovi izdelavi ni obremenjevanja okolja. Sami smo na primer že pred časom opustili tiskanje rentgenskih slik na folije, saj slike pošiljamo pacientovemu zobozdravniku po elektronski poti. Celotno poslopje, v katerem delamo, je energetsko varčno, tudi sami zelo pazimo na porabo energije. Smo multikulturno podjetje, kar se je izkazalo za veliko prednost, saj smo zelo odprti za sprejemanje drugačnosti in se drug od drugega učimo, kar nas dela še boljše. Velik poudarek pa dajemo tudi inovativnosti in nadgrajevanju pridobljenega znanja,« je povzela ključne stvari, ki po mnenju Petričeve Zobozdravstveni center Alfa Dental umeščajo med najbolj družbeno odgovorna slovenska podjetja.

Z razpisom horus želijo IRDO, PRSS in partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope podjetij in organizacij k družbeni odgovornosti tako v odnosu do zaposlenih, drugih deležnikov in do okolja kot pri vodenju, zlasti razvoju izdelkov in storitev. »Posebno pomembno je, da družbeno odgovornost vključujejo v strateško vodenje in svoje poslovanje, ki naj bo torej tudi v času krize družbeno odgovorno, saj to preprečuje mnogo težav,« poudarjajo v IRDO. Po mnenju Anite Hrast, direktorice inštituta IRDO, mnoga podjetja sicer zelo obsežen vprašalnik za prijavo na nagrado horus uporabljajo za analizo stanja družbene odgovornosti v podjetju oziroma organizaciji in tako tudi spoznajo, kakšne izboljšave še lahko vnesejo v svoje poslovanje in zboljšajo lastno strategijo družbene odgovornosti.

Vrednote, ki upoštevajo ekonomsko prakso

»Družbena odgovornost pomeni vrednote, ki upoštevajo ekonomsko prakso, da so (upravičeno) nezadovoljni zaposleni, dobavitelji, odjemalci in zlorabljena narava razlogi za mnogo več gospodarskih in družbenih težav in stroškov kot pa upoštevanje načel družbene odgovornosti,« poudarja ddr. Matjaž Mulej, predsednik strokovnega sveta IRDO in strokovno-organizacijskega odbora nagrade horus. Mulej poudarja, da so načela družbene odgovornosti odgovornost, preglednost, etičnost, upoštevanje pravnega reda, mednarodnih pravnih določil, deležnikov (in ne le delničarjev) in človekovih pravic v skladu s smernicami standarda za družbeno odgovornost IRSO 26000.

Da bodo kandidati lahko čim bolje pripravili prijavo na razpis, bodo organizatorji v začetku septembra pripravili seminar. »Z nagrado želimo poudariti, da je za vsako dejanje najprej odgovoren posameznik, ki deluje v organizaciji in zunaj nje. Vsi, ki jih nekdo vodi, pa sestavljajo učinkovito, odgovorno ali pa neodgovorno organizacijo, podjetja, družbo, v kateri smo soodvisni. Nagrada krepi zavedanje o pomenu družbene odgovornosti za nas vse in spodbuja organizacije k odgovornejšemu in zato tudi učinkovitejšemu poslovanju. Ekonomsko je namreč pomembna, saj preprečuje težave in stroške, ki jih povzroča nepošteno ravnanje,« poudarja Lidija Novak, predsednica PRSS.