Kako premagati podhranjenost

»Tudi« je seveda postal »predvsem«, kar je povsem razumljivo glede na to, da je film na Slovenskem najbolj podhranjena umetniška panoga. To so v dvorani kulturnega ministrstva vsi tako ali tako že vedeli, tako da jim ni bilo treba premlevati tega dejstva, zato se je razprava vrtela predvsem okoli načina, kako bi to stanje premagali. In prav tukaj se je tudi zataknila, ker se ta način imenuje »zunajproračunski viri sofinanciranja filmske dejavnosti«.

Da se je zataknilo pri tem vprašanju, seveda ni nič novega. Kadar koli so se pojavili predlogi, v zadnjih dvajsetih letih dvakrat ali trikrat, da bi slovensko filmsko produkcijo podprli še iz drugih virov kot zgolj (vse bolj) skromnih proračunskih, so iz tega ali onega razloga, pod tem ali onim pritiskom pogoreli. Zdaj ne kaže nič drugače. Direktor RTVS Marko Filli je včeraj že povedal, da bo njegova hiša zelo težko pristala na to, da bi poleg dveh odstotkov, ki jih po zakonu o Filmskem centru mora nameniti filmu (čeprav tega denarja ne nakaže, marveč ga porabi za lastno filmsko produkcijo), morali dodati še dva, torej skupno štiri odstotke za film, kot se glasi novi predlog. Dokler bo RTVS le 25 odstotkov svojih sredstev vlagala v televizijski program, katerega vsebina so tudi slovenski filmi, bo to najbrž res težko, čeprav je minister menil, da ta dva odstotka za »nacionalko« ne bi smela biti problem.

Vprašljivi dodatni viri

Dva druga zunajproračunska vira naj bi bili prikazovalci in distributerji s taksami, ki bi jih plačali za filmsko produkcijo. Toda ne komercialni prikazovalci, kot sta Kolosej in Planet Tuš, marveč prikazovalci v Art kino mreži, ki tako ali tako lahko obstajajo le po zaslugi subvencij kulturnega ministrstva. Enako velja za distributerje nekomercialnih filmov. Toda njihovi predstavniki se niti niso toliko razburjali, kot so le potožili zaradi tega predloga. Tretji ali četrti zunajproračunski vir naj bi bili ponudniki spletnih vsebin, njihovih predstavnikov pa niti ni bilo med udeleženci včerajšnje razprave.

Morda bodo kaj zalegli pozivi ministra za kulturo, naj glavni akterji na avdiovizualnem področju vendarle poskušajo doseči konsenz o tem, kako bi finančno okrepili filmsko in sploh avdiovizualno produkcijo.zv