Kot je za STA dejal Auer, se v MOM trenutno »več ne da delati na način, kot sedaj poteka delo župana in mestnega sveta«. Po njegovih besedah župan mestne svetnike ocenjuje za nelegitimne in jih obtožuje, da zaradi njih ne bo mogel doseči nobenega vidnejšega uspeha, kot je to obljubljal pred izvolitvijo.

Ne želijo biti krivci za županove neuspehe

»Po treh mesecih njegovega županovanja ocenjujemo, da ne želimo biti mi krivci za njegove neuspehe,« je dejal Auer in dodal, da župan doslej ni izpeljal nobenega od napovedanih ukrepov, ki jih je označil kot nujne. Med drugim mu očita tudi, da je na vsa pomembna mesta postavil »svoje ljudi«, ki jih v listi ocenjujejo tudi kot »nestrokovne«.

V LPR s pozivom za razpis predčasnih lokalnih volitev ocenjujejo, da je nastopil čas, ko se morata mestni svet in nasploh politika v Mariboru na novo vzpostaviti, ko se morajo zastaviti novi cilji in se mora na nek način dati možnost ljudstvu, da prevzame oblast, je dejal Auer.

Nova sestava sveta MOM

Na izrednih volitvah bi volivci odločali o novi sestavi mestnega sveta MOM, hkrati pa LPR predlaga tudi izvedbo referenduma z vprašanji, na podlagi katerih bi se volivci po principu neposredne demokracije odločali o pomembnih družbeno-ekonomskih vprašanjih Maribora.

Tako v LPR predlagajo, da bi se volivci odločali o zmanjšanju števila mestnih svetnikov s 45 na 36, znižanju sejnine na simbolični en evro in o tem, da se pristojnosti za odločanje o vitalnih zadevah v posameznih mestnih četrteh prenesejo na organe mestnih četrti po principu neposredne demokracije.

Samorazpustitev MOM

LPR Fištravca poziva, da se do predloga LPR opredeli najpozneje do 26. julija letos, in da tudi pozove vse svetnike MOM, da se izpeljejo vsi zakonsko potrebni postopki, da torej zagotovijo potrebne podpise za samorazpustitev mestnega sveta MOM. S tem bi omogočili, tako Auer, razpis volitev takoj v začetku jeseni.

»V kolikor ocenjujete, da je potrebno na predčasnih volitvah preizkusiti tudi zaupanje volivcev v podporo vam kot županu, pa je to predmet vaše osebne odločitve,« je lista zapisala v dopisu županu, v katerem mu daje na voljo tudi svoje tri podpise. Poleg Auerja sta tako podpisa podala tudi svetnika Lidija Divjak Mirnik in Primož Juhart.