Po poročanju Dela se je Marko Zanoškar na občini Slovenj Gradec zaposlil leta 2009, to je v času, ko je občino kot župan vodil njegov oče Matjaž Zanoškar. Službo je dobil v občinskem uradu za pripravo projektov, kjer opravljajo strokovne naloge s področja državnih in evropskih razpisov. Na občini so po pisanju Dela takrat pojasnjevali, da gre le za zaposlitev za določen čas leta in pol, in sicer za potrebe obsežnega evropskega projekta.

Po izteku projekta pa Zanoškarju delovno razmerje ni prenehalo, temveč se je v istem uradu konec leta 2011 zaposlil za nedoločen čas kot svetovalec pri pripravi projektov. Na podlagi anonimne prijave se je preiskovanja zaposlitve lotila komisija za preprečevanje korupcije, ki je zaradi zaznanega suma korupcije zadevo spomladi letos odstopila inšpektoratu za javni sektor in inšpektoratu za delo.

Zaposlitev bo vzel pod drobnogled še inšpektorat za delo

Na inšpektoratu za delo so povedali, da inšpekcijskega pregleda v omenjeni zadevi še niso opravili, da pa ga bodo opravili v najkrajšem možnem času. So pa nepravilnosti ugotovili na inšpektoratu za javni sektor. Tako je inšpektorica pri Zanoškarjevi zaposlitvi za določen čas ugotovila, da se je pri javni objavi prostega delovnega mesta v nasprotju s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest od kandidatov zahtevala točno določena smer izobrazbe. Pri izbranem kandidatu tudi niso preverjali izpolnjevanja pogoja nekaznovanosti pri pristojni kazenski evidenci ministrstva za pravosodje. Tudi namesto obvestila o izbiri in povabila k sklenitvi delovnega razmerja je bil izbranemu kandidatu izdan sklep o izbiri, slednjega pa je podpisala direktorica občinske uprave, ki pa ni imela predpisanega pooblastila za podpis, so pojasnili na inšpektoratu.

Izpit iz upravnega postopka opravil po preteku zakonskega roka

Pri sklenitvi Zanoškarjeve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas pa je inšpektorica ugotovila, da so bili sklepi (o izbiri, neizbiri, neuvrstitvi v izbirni postopek) izdani še pred sestavo poročila o poteku in izvedbi javnega natečaja. Ugotovila je tudi, da je Zanoškar strokovni izpit iz upravnega postopka opravil šele po preteku zakonskega roka.

Svoje ugotovitve je inšpekcija poslala na občino, vendar se rok za odgovor na zapisnik o izvedbi inšpekcijskega nadzora še ni iztekel. Ni pa inšpektorica podala predloga za razveljavitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za Zanoškarja, saj so bile ugotovljene nepravilnosti manjše narave, pojasnjujejo na inšpektoratu.

Poslanec DZ in bivši župan Matjaž Zanoškar je za Delo dejal, da bi moral odgovarjati tisti, ki je vodil postopek, če je bilo v postopku zaposlitve njegovega sina kar koli narobe. Zanikal je tudi, da bi pri zaposlitvi sina kakor koli posredoval ali vplival. »Razumljivo bi bilo, če bi se pritožil kdo, ki se je takrat prav tako prijavil za isto službo, pa je ni dobil. Tako pa gre za lov na čarovnice,« je dejal. sta