»Z razpletom nisem zadovoljen,« nam je včeraj dejal Ramiz Derlić iz skupnosti uporabnikov Pekarne. »Pa ne zaradi izida, temveč zato, ker sem se glasovanju na vsak način skušal izogniti. Obetal sem si namreč, da bi uporabniki na plenumih dosegli konsenz, vendar to očitno ni bilo mogoče.« Vrednost prenove objektov Hladilnica in Lubadar znaša tri milijone evrov, občina pa bi morala zanjo v prihodnjih dveh letih zagotoviti 1,1 milijona evrov.

»Tisti, ki smo bili za, moramo tistim, ki so bili proti, zdaj dokazati, da so bili naši nameni dobri. In da lahko nekaj dosežemo, če stopimo skupaj,« nam je dejal Derlić, ki poudarja, da je strinjanje s prenovo kulturne cone zgolj pogojno. Od Mestne občine Maribor namreč pekarnarji pričakujejo, da bo izpolnila njihove pogoje, ki so jih navedli v svojem včerajšnjem dopisu županu. Ker so svoje zahteve že v začetku meseca usklajevali na občini, župan Andrej Fištravec pa je tedaj ocenil, da jih je večina sprejemljivih, Derlić ne pričakuje dodatnih zapletov v projektu prenove Pekarne. tk