»Po novem bosta na položnicah pod skupno postavko vodarina združeni vodarina in strošek okoljske dajatve za načrpano vodo, pod postavko vodooskrba pa bodo združene do zdaj ločene postavke omrežnina, priključnina in števnina. Spreminja se tudi obračun omrežnine in prekomerne porabe vode, mesečno pa bomo tistim, ki še nimajo zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja, začeli zaračunati tudi strošek praznjenja greznic. Ta strošek je do zdaj ljudi udaril po žepu enkrat v treh letih, ko so morali plačati od 200 do 250 evrov, zdaj pa bo mesečni pavšalni strošek za to na položnici znašal 4,44 evra, kar pomeni, da se jim bo strošek razporedil na 36 mesecev,« spremembe, ki jih bodo uporabniki opazili na položnicah, pojasnjuje Cvikl. Po njegovem bo nov način obračuna tudi pravičnejši, saj so tisti v blokih brez lastnih vodomerov doslej plačevali le dva evra omrežnine, tisti z lastnimi vodomeri in v individualnih hišah pa dobrih 17. »Po novem pa bodo vsi plačevali enak znesek omrežnine, in sicer dobrih osem evrov. V praksi bodo tako eni plačali šest evrov več, drugi pa 12 evrov manj,« je še razložil Cvikl.

V večini občin sprememb cen ne bo

Direktor Rižanskega vodovoda Koper Zdravko Hočevar pa zatrjuje, da cen vode letos ne bodo spreminjali. Bodo pa po sklepu organov družbe že v začetku prihodnjega leta tudi na Obali spremenili način obračuna v skladu z novo uredbo, kar pomeni, da bodo obračuni na položnicah drugačni, kot so zdaj. »Določene postavke bomo združevali oziroma razdruževali, a cen kljub temu ne bomo bistveno spreminjali, tako da večina sprememb ne bo občutila,« obljublja Hočevar. V Mariborskem vodovodu, ki skrbi za vodooskrbo v kar 16 občinah, od katerih vsaka zase samostojno določa cene, so ravno v tem mesecu začeli obračunavati cene v skladu z novo uredbo, a za zdaj le v eni občini. Kot pravi Marija Vogrinc, je o spremembah cen nehvaležno govoriti, ker metodologije za oblikovanje cen med seboj niso primerljive. »Cene se po posameznih občinah namreč razlikujejo tudi zaradi dimenzije posameznega priključka in porabe vode,« pojasnjujejo v Mariborskem vodovodu. Da z avgustom ne bo sprememb na položnicah za vodo, zagotavljajo tudi v Javnem holdingu Ljubljana. Bodo pa, pravijo, postavke na obračunih že usklajene z novo uredbo. Da sprememb ne bo, zagotavljajo tudi v podjetju Vodovod in kanalizacija Nova Gorica ter Komunali Kranj.

Padavinske vode še na čakanju

In medtem ko je Celjane že februarja dvignila na noge postavka za odvajanje in čiščenje padavinskih voda s strehe, ki jo Vo-ka prav tako obračunava zaradi zahtev EU, tega marsikje drugod po Sloveniji še vedno ne plačujejo. Kot pravijo v ljubljanskem Javnem holdingu, padavinskih vod še ne zaračunavajo, ker podatke, potrebne za obračun, še zbirajo. »Bo pa ta v skladu z uredbo, višina pa bo odvisna od načina odvajanja padavinske vode, pripadajoče kvadrature strehe in povprečne letne količine padavin za preteklih pet let. Za količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let, ki je izmerjena pri meritvah državne mreže meteoroloških postaj. Obračun bo za obravnavo na pristojnih organih pripravljen jeseni,« odgovarjajo. Prav tako padavinskih vod še ne obračunavajo v Kranju, pa tudi ne v Novi Gorici, ker, kot pojasnjuje vodja finančno-računovodskega sektorja Darja Rijavec, za to še niso izpolnjeni pogoji. Da imajo precej težav pri oblikovanju postavke za padavinske vode, priznavajo tudi v vseh treh občinah na Obali. »Za zdaj se še nismo uskladiti glede tega, kako te vode obračunati, vendar pa večjih podražitev na ta račun ne načrtujemo, ker smo cene drastično zvišali že leta 2010 in takrat tudi ločili omrežnino od čiščenja odpadnih voda, pri tem pa upoštevali vse stroške,« je za Dnevnik pojasnil direktor izolske komunale Denis Bele.