Direktorja blejske enote Zavoda za gozdove Slovenije Andreja Avseneka skrbi vse večje število konfliktov. Težave so se pojavile predvsem v zadnjem času, ko so kmetje prignali živino na planine. Predvsem je problem na območju Vogarja in Voj, kjer je medved že pokončal več ovc in koz. Glede na to, da tudi v eni sami noči zabeležijo po več napadov, je jasno, da se na zgornjem Gorenjskem zadržuje najmanj pet medvedov.

Predstavljajo zelo velik problem za planinsko pašo. "Kmetje se upravičeno hudujejo, ker so povzročene škode velike, plačila pa močno zaznamujejo, celo za eno leto in lastniki živine postavljajo vprašanje, ali bodo svojo živino sploh še lahko pasli na planinah," je izpostavil Avsenek in dodal, da je rešitev nujna, sicer se bodo planine spraznile in se začele zaraščati.

Po Avsenekovem mnenju bi bila potrebna sprememba strategije upravljanja z medvedom v Sloveniji. Ta namreč sedaj alpski prostor opredeljuje le kot prehodno območje oziroma koridor za prehod medveda. Vendar je jasno, da so medvedi postali stalnica, da se na zgornjem Gorenjskem zadržuje od pet do deset medvedov in da tu tudi prezimujejo. Zato je potrebna sprememba načrta upravljanja, ki bo omogočila tudi uravnavanje številčnosti medveda z odstrelom.

Alpski prostor neprimeren za medvede

"Alpski prostor, v katerem živimo, je po moji oceni neprimeren za stalno bivanje medveda in če bo šlo tako naprej, bodo konflikti le še naraščali," je opozoril Avsenek. Izpostavil je, da so že lani obravnavali preko 50 primerov škod, ki jih je večinoma povzročil medved, nekaj pa tudi volk, ki se že nekaj let zadržuje na tem območju. Če ne bo prišlo do spremembe načrta upravljanja, se bo številčnost vseh zveri še povečevala, je prepričan Avsenek.

Medtem ko medvedi povzročajo veliko škodo kmetom, pa za obiskovalce običajno niso nevarni. Medvedi so namreč plahe živali, ki se umaknejo, če zaznajo človeka dovolj zgodaj. Problem nastane le, če človek medveda preseneti in ko se ta počuti ogroženega, se lahko odzove napadalno. V zadnjem času je nekaj takih primerov že bilo, pred dvema tednoma so tako zabeležili zelo nevarno srečanje med človekom in medvedom na Jelovici.

Avsenek ljudem priporoča, naj ne hodijo v res mirne in samotne predele Pokljuke in Jelovice, sicer pa naj se med seboj nekoliko glasneje pogovarjajo, tako da jih bo medved pravočasno slišal in se bo lahko umaknil. Gozdarji pri svojem delu v ta namen uporabljajo posebne kraguljčke, ki si jih obesijo za pas in tako medvede opozarjajo na svojo prisotnost.