Na štiri leta zapora in plačilo 33.120 evrov denarne kazni je koprski sodnik Julijan Glavina obsodil nekdanja člana uprave Letrike (nekdanja Iskra Avtoelektrika) Tadeja Vidica in Ivana Lisjaka, na tri leta in plačilo 26.496 evrov finančnika Darja Stepančiča ter na pet let in šest mesecev zapora ter plačilo 43.056 evrov lastnika podjetja SFM Marjana Groffa.

Tožilstvo jim je očitalo, da so med letoma 2007 in 2009 poleg zdaj že pokojnega predsednika uprave Aleša Nemca načrtno izčrpavali družbo, da bi si jo nato prek družbe Infond holding 3 prilastili oziroma bi za to ustanovili kakšno tretje podjetje. Vendar jim je poskus spodletel. Sodnik Glavina je pojasnil, da se je to zgodilo samo zato, ker je Nova KBM ravno v tistem času podjetju SFM zasegla paket delnic in potem prevzem ni bil več mogoč. Poleg drugih dokazov je sodišče imelo tudi elektronsko sporočilo iz aprila 2008, kjer so se obtoženi dogovarjali o poslu, sodišče pa se je oprlo tudi na pričevanje Marjana Groffa, ki je sicer branil soobtožene, vendar je pri pojasnilih posredoval tudi podatke, ki po mnenju sodišča potrjujejo njihov naklep.

V Dnevniku smo že konec leta 2009 razkrili, da je Letrika leta 2007 podjetju SFM v lasti Marjana Groffa, ki je bil med drugim predsednik nadzornega sveta Letrike, posodila milijon evrov in mu izdala za šest milijonov evrov poroštev. S temi sredstvi je SFM financiral nakup četrtine Letrike. Ker SFM posojil ni vrnil, so njegovi upniki unovčili poroštva Letrike, ki so ji ostale le ničvredne terjatve do SFM. Tako so omenjeni zlorabili svoj položaj in v imenu Letrike prevzemali nase finančne obveznosti in jih tudi plačevali, s čimer so drugemu podjetju, torej SFM, omogočili pridobitev protipravne premoženjske koristi. V ozadju naj bi bil poskus menedžerskega odkupa, Letrika pa je morala v letu 2009 oslabiti za 4,2 milijona evrov terjatev in skoraj milijon evrov posojil SFM.

Nekdanjo upravo je najbolj obremenil Igor Mihajlovič, nekdanji prokurist in za kratek čas tudi predsednik uprave Letrike, ki je naznanil morebitne sporne posle. Ob njegovem imenu so se obtoženi v sodni dvorani le pomenljivo nasmihali in zavijali z očmi, Ivan Lisjak pa je celo dejal, da gre za krivo ovadbo, ki jo je tožilstvo potem samo prepisalo od policistov. Darjo Stepančič se je razburjal, da če bi bili upoštevani vsi dokazi, take sodbe sodišče nikoli ne bi moglo izreči, zato so vsi že napovedali pritožbo na višje sodišče. Med postopkom so namreč vsi zatrjevali, da niso krivi, da je posle sklepal zdaj že pokojni Aleš Nemec in da prav noben posel ni bil sporen, kaj šele nezakonit. Z razglasitvijo sodbe pa je bilo zadovoljno tožilstvo, saj je sodišče skoraj v celoti sledilo njihovemu predlogu. Za šest mesecev je zmanjšalo kazen le obtoženemu Groffu.