Družbena odgovornost, ki jo podjetja izvajajo v praksi in je nimajo zapisane samo na papirju, lahko podjetju prinaša tudi ogromno konkurenčno prednost in posledično poslovni uspeh. Eno takšnih podjetij, ki družbeno odgovornost živi vsak dan in jo vpenja v vse smeri svojega delovanja, je tudi podjetje Lotrič, laboratorij za meroslovje, bronasta gazela 2012 in najboljši zaposlovalec Zlate niti 2012.

V podjetju so temeljne štiri vrednote družbene odgovornosti. Prvi so sodelavci, ki so temelj podjetja, zato vodstvo z direktorjem Markom Lotričem na čelu veliko vlaga v njihovo dobro počutje. Zaposleni delujejo v stimulativnem okolju, podjetje pa jim omogoča tudi izobraževanja tako doma kot v tujini, je ugotovila že izborna komisija za lansko nagrado horus za družbeno odgovornost podjetij. Druga vrednota je odnos do kupcev in dobaviteljev. V podjetju namreč z anketami ter z ocenjevanjem dobaviteljev skrbijo za ažurne informacije, na podlagi katerih skrbijo za izboljšave na tem področju. »Filozofijo aktivnega, odgovornega in etičnega delovanja podjetja prenašamo v lokalno in širše družbeno okolje na več različnih načinov. Vključujemo se v razvojne projekte nacionalnega in mednarodnega pomena za meroslovje, oblikujemo dobro meroslovno prakso in posredujemo znanja in izkušnje na konferencah, okroglih mizah in medijih. Vse to vpliva tudi na odločitev partnerjev za sodelovanje z našim podjetjem,« je na vprašanje, kako družbena odgovornost vpliva na odločitev tujih partnerjev za sodelovanje z njimi, odgovoril direktor podjetja Marko Lotrič.

Tretja vrednota, iz katere izžareva družbena odgovornost podjetja, je ekologija in trajnostni razvoj, podjetje ima lastno čistilno napravo, ločeno zbira odpadke in uporablja »modro« energijo, četrta pa odnos do družbe. Podjetje je namreč zelo prepoznavno na lokalnem področju, dobro sodeluje z lokalnimi organizacijami, z denarnimi in materialnimi prispevki podjetje pomaga društvom in organizacijam. Podjetje Lotrič deluje tudi na dobrodelnem področju, saj prepoznavnost podjetja vpliva na številne prošnje, ki v podjetje romajo vsakodnevno. »Veseli nas, da se ljudje prostovoljno trudijo za organizacijo različnih prireditev, saj le to vzame veliko truda in energije. V podjetju se trudimo, da izbrane projekte ustrezno podpremo,« pojasnjuje Lotrič, ki daje velik poudarek tudi mladim. Med drugim denimo sodelujejo z OŠ Železniki, z župnijami v Selški dolini, sponzorirajo študentske raziskovalne odprave v tujino, štipendirajo dijake in študente, ponujajo opravljanje prakse študentov in dijakov ter počitniško delo.

S finančnim prispevkom so pomagali tudi Študentski sekciji društva za marketing Slovenije, katere člani so se odpravili na tritedensko strokovno ekskurzijo po zahodni obali ZDA. Čeprav marketinški poklic primarno ni povezan s področjem, v katerem deluje Lotrič, njihov direktor pojasnjuje, da so pomagali tudi njim, saj so mladi tisti, ki prinesejo svežino s svojim pogledom na svet in predlogi za spremembe. »V podjetju se z njimi srečujemo, ko opravljajo praktična usposabljanja v okviru srednje šole ali fakultete. Tako se nabor znanja širi in v sklopu tega je nastalo kar nekaj diplomskih in seminarskih nalog,« je dejal Lotrič in pojasnil, da so tudi mladi marketingarji pri tem opravili svoj del naloge. V sklopu potovanja so namreč v ta del sveta ponesli tudi blagovno znamko Lotrič Metrology, saj so med ekskurzijo obiskali tamkajšnje univerze, marketinške agencije in tudi več uspešnih podjetij.