Njena zaživitev je dobrodošla in je bila skoraj nujna, saj se nam končno na enem mestu ponuja širok izbor aktualne in raznorodne domače podtalne, stranske, obrobne, alter… produkcije, primerke katere smo doslej morda našli v kakšni preživeli ploščarni (ali knjigarni), samo na koncertu skupine ali njenem kontaktu, v najboljšem primeru pa na www.macefizelj.si. Indie-grad zbira vse na istem mestu. Ni le rezultat entuziastičnega dela glasbenih aktivistov in aktivistk, ampak posledica glasbenega, koncertnega, klubskega in izdajateljskega živžava, ki smo mu priče v zadnjih letih. Vrsti založb in založbic prištejmo še kup samoizdatov, h katerim se je zatekla množica izvajalcev iz primoranosti ali ponižujočih založniških pogodb. Ta distribucijska mreža je zrasla iz potrebe, ker so slovenske »velikanke« pošteno zatajile, večina medijev pa še naprej ignorira dobršen kos domače glasbene produkcije.

Postavitev portala je omogočil Sazas, ki je le dojel svoje javno poslanstvo in ga začel opravljati. Je pa ta vložek še vedno kaplja v morje proti cifram, ki krožijo z avtorskimi pravicami. Sam prispevek lahko razumemo tudi kot izziv »konkurenčnemu« zavodu IPF, ki bi moral biti še bolj zagret za takšne projekte, saj kolektivno uveljavlja in ščiti prav pravice domačih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov.

»Indie-grad še raste in upa, da se bo s tabo, ki dobro zvenečo domačo neodvisno glasbeno produkcijo ceniš, v doglednem času raztezal in razširil tja, kamor si želiš ti – poslušalka oz. poslušalec, ki neodvisno sceno držiš pokonci,« nas nagovarja glavni urednik Miran Rusjan. Vzpostavljeni portal se bo kot živa skupnost širil in razvijal le z aktivno participacijo tako založb in izvajalcev kot poslušalstva in drugih akterjev scene, samo kupovanje plošč pa bo izraz naklonjenosti in pripadnosti oziroma kazalnik solidarnosti, spoštovanja in podpore ustvarjalnosti naše glasbene scene.

Indie-grad je – v šali zapisano – v koraku s predlaganim osnutkom Nacionalnega programa za kulturo, ki med kazalniki povečanja trga kulturnih industrij navaja zvišanje števila prodanih nosilcev zvoka za 20 odstotkov do leta 2017 (sic!). Osnovni cilj Indie-grada je olajšati dostop do samih objavljenih godb, globlji pa povezati razpršene in razbite kritične mase. Kot civilnodružbena pobuda kliče k sodelovanju in vzpostavljanju čvrste socialne skupnosti. Prostora za njeno širitev in krepitev je še veliko. Podstat portala je živorazvijajoča se scena, zato so njegove perspektive odvisne prav od nje. Če ga ne bo zagrabila, bo sklep, da nam res ni pomoči.