Otvoritveni koncert letošnjega Festivala stare glasbe Seviqc Brežice je ponovno sprožil vsa ta vprašanja. Zdi se, da je bil poslušalski užitek bistveno nižji od kvalitete predstavljene glasbe in izrazite muzikalnosti članov Baročnega orkestra iz Bologne. Pomemben »ton« je namreč dajala koncertu lokacija, dvorana brežiškega gradu, v kateri je močan odmev požrl kar precej minuciozno izdelanega Bachovega kontrapunkta in tudi bolj otipljivo chiaroscuro dinamiko, v kateri izvirna glasbila ali njihove kopije že v izhodišču ne morejo prinašati največjih kontrastov. Pokazalo se je, da dvorana lahko pomaga – v dodanem Airu so bili basovski pizzicati oblo zaliti, vitke in premišljeno frazirane (imponirala je odsotnost siceršnje prežvečene patetike) melodične linije pa atmosfersko ozvočene –, toda v okvirnih stavkih Brandenburških koncertov je postala ovira prav imanentnosti Bachovih umetnin: razbrzdanemu poletu, za katerem se skriva seveda neprekosljivo skladateljsko mojstrstvo. Še posebno očitno je bilo to v Šestem koncertu, ki se že v osnovi nagiba k temnejši zvočnosti, dvorana pa je še dodatno ojačala brenčanje basov, pa tudi naravna trobenta v Drugem brandenburškem koncertu je vitko gibljivo kontrapunktično tkivo spreminjala v gosto, enolično gmoto, iz katere je bilo vse teže razpoznati pristno individualnost orkestra. Bolje je dvorana »ozvočala« kljunaste flavte in oboo – z več zvočnega utripa je tako dihal Četrti brandenburški koncert in Koncert BWV 1060, iz katerega je s svojo gibko oboo izstopal predvsem muzikantski dar Paola Faldija.

Iz gostega odmeva brežiške dvorane sem sicer razpoznaval tudi čare italijanskega ansambla, predvsem ljubezen do vitkosti, do dialoške soigre in premišljene fraziranosti, ki ni plen utečenih vzorcev, toda najbrž bi v ansambel v pravi sliki spoznal kje drugje. Seveda dvorana, grad in freske govorijo z atmosfersko močjo prostora, a želel sem si več ognjene, neposredne glasbene tvarine in manj odmevne sanjavosti. Dileme o glasbi in njenem kontekstu tako ostajajo – prav in nujno je, da jih Festival Seviqc odpira.