Kot so zapisali v sporočilu za javnost pri podjetju Caredesign, v okviru mreže MATIjA povezujejo interese posameznikov in organizacij ter slednjim omogočamo doseganje boljših pogojev za razvoj in povečanje učinkovitosti poslovanja, uporabnikom pa načine za ohranjanje samostojnega in zadovoljnega življenja.

Akcija "MATIjA dela" povezuje delodajalce, ki starejšim osebam ponujajo začasno, občasno delo ter delo preko podjemnih in avtorskih pogodb, in upokojence, ki želijo svoje znanje in čas delno nameniti opravljanju plačljivega dela.

Ta akcija je več kot le posredovanje dela, saj spremljajo tudi ocene o zadovoljstvu delodajalcev s posameznim delavcem in tako olajšajo odločanje delodajalca, delodajalcem nudijo tudi vzorce vseh pogodb in pravne informacije o ureditvi področja dela starejših ter vodijo evidenco vseh sklenjenih pogodb s starejšimi osebami.