Potem ko je včerajšnja seja izvršilnega odbora (IO) Smučarske zveze Slovenije (SZS) trajala kar tri ure in smo slišali povišane tone, ki so prihajali iz sejne sobe v prvem nadstropju že med tem, ko smo se sprehodili po dvorišču smučarske palače v Podutiku, so pred novinarje s sprejetimi sklepi poslali le tiskovnega predstavnika, medtem ko so se vsi drugi zavili v molk. »Gospodje vam bodo povedali vse,« so bile edine besede, ki smo jih izvlekli iz članov izvršilnega odbora.

»Na seji izvršilnega odbora so ugotovili, da ni bilo razlogov za krivdno razrešitev direktorice SZS Barbare Kürner Čad. Potrdili so sporazum o prenehanju delovnega razmerja z direktorico SZS, s tem, da ji mandat in delovno razmerje potečeta 31. avgusta letos. Do takrat bo opravljala svojo funkcijo s polnimi pooblastili. Nato se bo izvršilni odbor odločil, kdo bo vršilec dolžnosti do skupščine,« je prebral sklep tiskovni predstavnik SZS Tomi Trbovc. Na večkrat ponovljeno vprašanje, kakšna je višina odpravnine, je ponavljal odgovor: »Ker je bila seja IO SZS zaprta za javnost, o teh podrobnostih ne morem in ne smem govoriti. Povedal sem vam tisto, za kar me je s sklepom pooblastil IO SZS. Predsednik in direktorica o tem ne bosta dajala izjav.« Na vprašanje, zakaj je seja trajala tri ure, če je bil že pred njo sklenjen dogovor in je bila to edina točka dnevnega reda, je Trbovc odvrnil: »Člani IO so izražali stališča. Debata ni tekla le o prekinitvi delovnega razmerja, ampak tudi o drugih stvareh, statutu, potrebnih spremembah...«

Ulaga se je s telefonom na ušesu prebijal mimo novinarjev, trdno odločen, da ne bo povedal ničesar. Ker smo okoli njega sklenili obroč, je vendarle postal bolj zgovoren, a višine odpravnine ne bi iz njega izvlekli niti s kleščami. Govori se o odpravnini v višini treh plač. »Vse poteze so narejene s ciljem, da bo več denarja ostalo za športnike in po predvidenih spremembah statuta ne bo več poklicnega direktorja. Naša glavna naloga je, da bodo tekmovalci ob pomoči dobrih trenerjev športno uspešni. Moja želja je, da so posamezne discipline veliko bolj odgovorne in samostojne. S sporazumom, ki smo ga dosegli z direktorico, ne bo nihče oškodovan. Porabili bomo celo manj sredstev, kot smo načrtovali, saj direktorice tukaj ne bo več naslednjih dvanajst mesecev. Če bo na SZS eden zaposlen manj, verjetno ne bomo zapravili več, ampak gre za zmanjšanje stroškov. Direktorja SZS, ki bo dobival plačo, ne bo več. Posamezne panoge imajo svoje direktorje – menedžerje, ki lahko dobro delujejo samostojno s svojim štabom ljudi, da znajo tudi nabrati denar in poskrbeti za sebe. Nemogoče je, da skupne službe obdelujejo sedem panog, ki so povsem različne. Posamezna disciplina se mora boriti za svoj proračun, delati kakovostno, biti uspešna na tekmovališčih in korektna do pokroviteljev, kar v preteklosti vedno ni bilo tako,« je kar vrelo iz Primoža Ulage, ki je potrdil, da je zadovoljen z razpletom seje in poudaril, da sta s Kürner-Čadovo dosegla zelo korekten dogovor o koncu sodelovanja.

V prvi polovici septembra bo redna letna skupščina SZS, na kateri bodo predstavljene spremembe statuta. Doslej je bila takšna skupščina s finančnimi poročili pred poletnimi počitnicami, letos je prišlo do zamika, ker so zamenjali računovodstvo in revizorja. »S spremembo statuta bodo discipline dobile več samostojnosti in odgovornosti. Glede moje morebitne zaposlitve na SZS ali morebitne nagrade za uspešno opravljeno delo bo vse opredeljeno v statutu, o katerem bomo najprej razpravljali in odločali na skupščini septembra,« je povedal Ulaga. Napovedal je, da bodo v reprezentancah le najboljši tekmovalci, ki bodo nizali uspehe. Na račun zmanjšanja ekip bodo več denarja namenili predvsem za delovanje klubov.