Velenje. Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je nedavno razdelil ključe petnajstim novim najemnikom občinskih stanovanj, ki so se maja lani prijavili na razpis za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj. »Na razpis je prispelo 372 vlog, 45 smo jih v postopku zavrnili, od preostalih pa se je na prednostno listo A, gre torej za socialno ogrožene občane, ki jim ni treba plačati soudeležbe, uvrstilo 268 prosilcev, na prednostno listo B, kjer je treba plačati lastno udeležbo, pa 28. Še 26 prosilcev z liste A in pet prosilcev z liste B se je uvrstilo na listo za zamenjavo stanovanja,« so povedali na velenjski občini.

Že čez dober mesec pa bodo s ključi občinskih stanovanj lahko razveselili novo skupino občanov, ki so se uvrstili na prednostni seznam B. V Velenju sicer vsako leto rešijo okoli 50 stanovanjskih problemov. Kaže pa, da bodo lahko kmalu rešili še več stanovanjskih stisk, saj se gradnja poslovno-stanovanjskega objekta na Gorici po dolgotrajnih zapletih vendarle bliža koncu. Gradnjo 65 od sicer skupno 130 stanovanj in 98 pokritih parkirnih mest sofinancira tudi republiški stanovanjski sklad, kar pomeni, da bodo ta stanovanja neprofitna, preostala pa tržna. »Dela naj bi bila končana še letos, nova stanovanja pa bi lahko bila vseljiva že konec tega ali v začetku prihodnjega leta,« so pojasnili na občini.

A če imajo v Velenju še dokaj srečno roko z gradnjo novih stanovanj, se zatika pri načrtovani gradnji varovanih stanovanj. »Skupaj z Nepremičninskim skladom RS že nekaj časa načrtujemo gradnjo varovanih stanovanj na zemljišču blizu Doma za varstvo odraslih Velenje, ki je tudi v prostorskih aktih opredeljeno za tovrstno gradnjo. Zaradi solastništva z dediči denacionalizacijske upravičenke pa se pri gradnji zatika, saj se nismo uspeli dogovoriti o razdelitvi solastnine na tem zemljišču, zato smo že aprila 2011 na pristojno sodišče vložili predlog za sodno razdružitev,« so še pojasnili na občini. Sodišče je zaradi nasprotujočih stališč dedičev denacionalizacijske upravičenke in neuspešnih dogovorov o prodaji naložilo izdelavo izvedenskega mnenja, s katerim se strinjajo vsi, razen enega udeleženca v postopku.