Na ZPS opozarjajo starše najprej na nekatere brezplačne dejavnosti. Nekatere šole ostanejo za učence odprte tudi po zadnjem šolskem dnevu. Tudi Zveza prijateljev mladine organizira dnevno počitniško varstvo na različnih šolah, ki je v primerjavi z drugimi možnostmi cenovno ugodnejše. Društva delujejo v več krajih po Sloveniji, med ljudmi pa so najbolj znane njihove kolonije, ki omogočajo tudi letovanje za otroke, ki pogosteje obolevajo ali pa so bili večkrat hospitalizirani.

Otrokom so na voljo različni jezikovni in umetniški tečaji, tematske delavnice, poletne šole in različni tabori, plavalni tečaji in drugo. Starši lahko izbirajo med možnostmi, ko so otroci vključeni v počitniške dejavnosti le v dopoldanskem času ali za nekaj dni. Ob tem opozarjajo, naj podrobno preverijo ponudbo na trgu, saj so med številnimi ponudniki velike razlike v ceni.

Na ZPS so ob pregledu počitniške ponudbe pri večini ponudnikov pogrešali informacijo o tem, kdo skrbi za otroke, izvaja varstvo in jih animira, ali morajo voditelji izpolnjevati kakšne pogoje, se udeležiti dodatnih usposabljanj, so to študentje ali zaposleni. Zato so ponudnikom poslali dodatna vprašanja, na katera so vsi zelo hitro odgovorili. Večina je pojasnila, da za počitniško varstvo skrbijo študenti višjih letnikov, ki so jih sami dodatno usposobili, nekateri vključujejo študente pedagoških smeri, ponekod pa za nemoten potek dejavnosti skrbijo redno zaposleni sodelavci.

Ponudniki so zelo skopi tudi z informacijami, kaj se zgodi, če se otrok ne udeleži počitniške dejavnosti, opozarjajo pri ZPS. Le redki navajajo pogoje odjave na spletnem mestu, kjer starši po navadi iščejo prve informacije in primerjajo ponudbe med seboj.

ZPS še svetuje staršem, naj podrobno pregledajo vsebino dejavnosti oz. programa, povprašajo, kdo bo otroke poučeval oziroma skrbel za njihovo varstvo, kakšni so pogoji ob morebitni odpovedi, o dodatnih popustih za več otrok iz iste družine, predvsem pa da se pravočasno odločijo, v kateri program bodo vključili otroka, saj so nekateri zasedeni že zgodaj spomladi. Če potrebujejo varstvo le za nekaj ur dnevno, naj pobrskajo na spletu za brezplačnimi delavnicami, ki potekajo na nekaterih šolah v organizaciji Zveze prijateljev mladine.