Moč etičnega voditeljstva so naslovili mednarodno konferenco FEEL2013, ki bo 12. junija potekala na Brdu pri Kranju v soorganizaciji podjetja Taktika plus, Združenja Manager, Združenja nadzornih svetov ter Ameriške gospodarske zbornice - Am Cham Slovenija. Poslanstvo konference je ozaveščanje vizije voditeljstva prihodnosti z orisom etičnega voditelja, ki ga usmerjajo osebne vrednote, ki upošteva in spreminja vrednote kulturnega okolja, ki ustvarja sproščeno organizacijsko klimo za ustvarjalno delo sodelavcev s povezovalnim vodenjem, s sinergičnim vodenjem pa zagotavlja timsko in projektno sodelovanje.

Eden od strateških ciljev konference, ki ima tri vsebinske sklope – etično voditeljstvo, podporna organizacijska kultura ter povezovalno voditeljstvo in sinergično vodenje timov, je, kot so zapisali organizatorji, tudi oblikovanje priporočil za razvoj etičnega voditeljstva v slovenskem gospodarskem, kulturnem in javnem okolju.

Milan Terpin, direktor Taktike Plus in vodja skupine za pripravo konference, je v zvezi s tem pojasnil, da si želijo, da bi na konferenci oblikovali nekaj smernic, ki jih bodo objavili in bodo na voljo ne le vodstvenemu kadru v podjetjih, pač pa širši javnosti. »Smernice bomo oblikovali na temelju predavanj in ugotovitev govorcev, diskusij na okroglih mizah, aplikativne raziskave o stanju v nekaterih slovenskih podjetjih ter dognanj članov programskega odbora konference. S priporočili bomo nagovarjali predvsem menedžment podjetij, saj je osrednja točka poslovna etika. Posredno bomo nagovarjali tudi kadrovske direktorje, v prvi vrsti pa nadzorne svete, ki so po mojem mnenju še posebno šibka točka. Veliko se ukvarjamo z menedžmentom, malo pa z nadzornimi sveti.«

V raziskavo so uspeli privabiti trideset podjetij, ki po njihovem mnenju sodijo med tista, ki se pomena etičnega vodenja že dobro zavedajo in tako tudi živijo, saj le to zagotavlja trajnostni razvoj podjetij, je prepričan Terpin. »Iz intervjujev in praks podjetij sicer ne moremo potegniti enoznačnega sporočila ali vzorca, lahko pa se iz raznolikosti mnenj in stališč menedžerjev veliko naučimo,« pravi Terpin. Nekaj sklepov raziskave bodo predstavili tudi na konferenci.

Sicer pa Terpin meni, da se z etiko poslovanja v Sloveniji skorajda ne ukvarjamo, da pa je prav etično poslovanje ključno za prihodnji razvoj. »Zato pa smo sedaj tukaj, kjer smo ... To je zagotovo eden ključnih vzrokov za slabo gospodarsko stanje v Sloveniji,« je prepričan Terpin.

Etično voditeljstvo je tisto, ki ves čas vabi k sodelovanju, je povezovalno in torej vključuje sodelavce. Tukaj bi zato lahko potegnili vzporednico s socialnim podjetništvom v njegovem širšem pomenu. Ni torej pomembno samo, kakšne rezultate podjetje dosega, pač pa tudi, na kakšen način jih dosega. »Socialno podjetništvo je ena do priložnosti, ki doslej v Sloveniji ni bila izkoriščena. Razvitejši so že naredili nekaj korakov več in hitreje kot mi. Sicer pa je treba vsako podjetje voditi ne glede na njegovo organizacijsko obliko. Ljudje, ki so vključeni, ki jim damo potrditev, da so za podjetje pomembni, ki jih spoštujemo, dajo več od sebe. Zelo preprosto, kajne?«