Kot je povedala sekretarka skupnosti CSD Darja Kuzmanič Korva, so danes skušali predstaviti svoje dvajsetletno delo, pri čemer so opozorili, da je osnovni postopek pri obravnavi posameznikov resda birokratski, vendar pa pri reševanju stisk in težav posameznikov skušajo pristopati čim bolj človeško in iskati rešitve za vsakega od njih.

Danes so skušali prepoznati primere dobrega sodelovanja med CSD in romskimi skupnostmi kot manjšinami, ki so pogosto izločene in ki se jih pogosto prikazuje zgolj kot izrazite porabnike različnih pomoči. CSD pa so pogosto prikazani zgolj kot posredovalci pomoči in ničesar drugega, je dodala.

Predstavniki CSD se z Romi pogovarjajo o družinskem življenju in izobraževanju

Vendar se je ob današnjih številnih predstavitvah zglednega delovanja pokazalo, da so CSD od devetdesetih let prejšnjega stoletja naprej s pomočjo javnih del razvili večje število programov, s katerimi so vstopili v romsko skupnost in z njo vzpostavili dobro sodelovanje.

Tako se danes predstavniki CSD z Romi pogovarjajo o družinskem življenju in izobraževanju, delavci centrov pa so z njimi v stalnem stiku in jim ponujajo podporo ter pomoč pri reševanju njihovih vsakodnevnih težav.

Vse manj je torej birokracije in vse več približevanja romski skupnosti, je še ugotovila Kuzmanič Korvova.

Romi si želijo, da bi znali CSD bolj prisluhniti njihovim težavam

Po besedah predsednika Zveze Romov Slovenije Jožka Horvata Muca pa si Romi želijo, da bi znali CSD bolj prisluhniti njihovim težavam. Dejal je, da so Romi v preteklosti v CSD naleteli na bolj človeški odnos, danes pa se po njegovih ocenah pri delu z njimi pojavlja vse več birokratizacije in uradnih ovir.