Bovec.V bovškem hotelu Sanje ob Soči je po januarski nesreči kaninske žičnice turistični vrvež obstal. Od ustavitve žičnice do vključno prvomajskih praznikov so izgubili kar 90 odstotkov pričakovanih prihodkov. Poletje naj bi bilo boljše, z zaskrbljenostjo pa zrejo v prihodnjo zimsko sezono, ki bovškemu turizmu prinaša tretjino letnega prometa. Vse namreč kaže, da lastniki smučišča na Kaninu žičnice ne bodo sposobni ponovno zagnati, saj je dokapitalizacija padla, domnevni rešitelj iz Andore pa pisne ponudbe občini še ni oddal. Zato smučišču ponujajo roko domači ponudniki, združeni v Bovško razvojno zadrugo. Njen predsednik Jernej Stritar ocenjuje, da bi za zagon žičnice čez poletje in za druge stroške potrebovali 200.000 evrov. Zbrali bi jih s pomočjo članarine ali posojil, ki bi jih zadrugi ponudili njeni člani, povrnili pa bi jih že s prevozom 20.000 gostov. Če bi hoteli žičnico zagnati z julijem, morajo razmerja z družbo ATC Kanin urediti v pičlem mesecu.

Med člani zadruge tudi gostje

Prokurist hotela Sanje ob Soči Boštjan Novosel je bil eden prvih članov zadruge in pobudnik hitrega reševanja turistične sezone v Bovcu. »V zadrugi nas je zdaj približno dvajset članov, pričakujemo pa širšo podporo,« je dejal Novosel. Na nedeljski predstavitvi je načelno podporo zadrugi izrazilo še 33 domačih ponudnikov, ki bi za začetek za članstvo glede na starost prispevali 50 ali 100 evrov. Med člani je tudi Medard Berginc, lastnik gostilne in picerije Letni vrt. »Če sami ne bomo pripravljeni nič vložiti v to, tudi drugi ne bodo verjeli v nas,« je dejal. Ker ima kar nekaj zaposlenih, ki jim je konec meseca treba zagotoviti plače, ima zaradi ustavitve žičnice toliko večje težave. »Trenutno razmišljamo, da v prihajajoči zimski sezoni ne bomo delali. Zadruga je ena možnost, s katero bi bila ta realnost lahko drugačna,« je dodal.

Poleg domačinov bodo v zadrugo povabili tudi goste, ki se v Bovec redno vračajo. »Bovec ima veliko stalnih gostov, ljubiteljev in v marsikaterem turističnem centru v Evropi že dobro deluje ideja, da so gostje oziroma uporabniki turističnih storitev obenem tudi podporniki tega modela. Če so podporniki tega, pomeni, da bodo še naprej stalni gostje in da bodo še naprej prispevali k boljšemu razvoju. Sami pa imajo seveda zaradi tega ugodnosti oziroma popuste za obiske,« je povedal Novosel, ki je pri svojih gostih idejo že preveril in naletel na dober odziv.

Bodo upniki odpisali dolgove?

Idejo podpira tudi bovški župan Siniša Germovšek, ki v zadrugi vidi priložnost za povezovanje in ne konkurence dosedanji ponudbi na Bovškem. Opozarja pa, da bo treba razčistiti s prtljago, ki jo s seboj iz preteklosti nosi družba ATC Kanin. Slednja banki Hypo Leasing dolguje 5,5 milijona evrov, dobaviteljem pa še dodaten milijon. Zato župan težko verjame, da se bodo upniki odrekli terjatvam in da bodo dobavitelji opreme kljub neporavnanim računom iz preteklosti želeli dobavljati rezervne dele še naprej. Stritarju se to ne zdi prevelik problem. »Upniki so v položaju, ko ali zgubijo vse takoj, če Kanin propade, ali pa imajo še možnost kaj dobiti, če Kanin deluje naprej. Mislim, da se bodo racionalno odločali in nas podprli z reprogramiranjem ali odpisom dolgov. A o tem se bomo lahko z njimi pogovarjali, ko iz ATC Kanin dobimo poziv, da pripravimo zavezujočo ponudbo,« je pojasnil Stritar.