Program AmCham Young Professionals TM je namenjen perspektivnim mladim, bodočim poslovnim voditeljem med 25. in 33. letom starosti. Program sestavljajo interaktivne delavnice, izobraževanja, predavanja, mladim vodjem pa pomaga pri osebnem in poslovnem razvoju in pri ustvarjanju profesionalne socialne mreže.

Program spodbuja veščine, kot so komuniciranje, strategija, vodenje, timsko delo, kreativnost in razmišljanje izven ustaljenih okvirov, družbena odgovornost. Od izbranih mladih se pričakuje predvsem odgovornost, ambicioznost, komunikativnost, kreativnost, visoko stopnjo integritete, strast do dela, profesionalnost, družbeno odgovornost, motiviranost, vizionarstvo, empatijo in načelnost. O tem smo nekaj minut po slovesni razglasitvi za najboljšega govorili z Blažem Jakičem.

Kaj ste pridobili s sodelovanjem v programu?

Neprecenljivo izkušnjo druženja in spoznavanja ljudi, ki so ambiciozni, visoko motivirani, imajo visoke etične standarde. To je bila enkratna priložnost za povezovanje in tudi navezovanje poslovnih stikov.

Kakšen mora biti po vašem mnenju pravi vodja?

Najprej mora biti zgled ostalim. Če nima spoštovanja ekipe, ki jo vodi, ne more biti vodja. Biti mora sposoben iz sodelavcev izvabiti njihov potencial. Znati mora naloge delegirati, biti sposoben spoznati, v čem je oseba, s katero sodeluje, res najboljša, ter nato skozi spodbude in vodenje te osebe in celotne ekipe izvabi kar največ.

Koga ste izbrali za mentorja?

Moj mentor bo Matic Vošnjak, direktor Competa.

Kako pa bi vi vpeli mlade sodelavce, ki še nimajo prav veliko delovnih izkušenj, da bi samozavestno in motivirano dali čim več od sebe?

Naj zgrabijo vsako priložnost, ki jo vodijo. Najprej se je potrebno dokazati, nagrade temu sledijo. Če človek dobro dela, če da vse od sebe, se v podjetju opazi. Mladi naj torej pokažejo, da so ambiciozni, vztrajni, da imajo trdo voljo in da znajo tudi trdo delati.

Kako pomembno je medgeneracijsko povezovanje v podjetju?

Izjemno pomembno. Medgeneracijsko povezovanje je premalo izkoriščeno. Trenutno se razmišljanje v družbi nasploh preveč suče okoli vprašanja, kdo koga izkorišča namesto, da bi se večkrat vprašali, kaj se lahko generacije med seboj naučijo. Le s sodelovanjem posameznikov z različnimi znanji in sposobnostmi, kar zagotovo velja za predstavnike različnih generacij, lahko dosežemo več

Ste mlad vodja. Ste imeli kdaj zaradi svoje starosti težave pri starejših sodelavcih?

Ne. Imel sem kar srečo. Moj moto je, da moraš biti to, kar dejansko si, brez pretvarjanja. Upam, da to kaže, da sem za sodelavce oseba, ki je sposobna opravljati naloge, ki sem jih prevzel. (Smeh)

Kaj vam torej pomeni prejeto priznanje?

V prvi vrsti odgovornost, ker predstavljam celotno generacijo programa. Upam, da bom s svojim delovanjem in ravnanjem v prihodnosti upravičil to vlogo. Bi pa bili lahko tudi mnogi od teh, ki sem jih spoznal preko AmCham v tem programu, danes na mojem mestu.

Bo generacija, ki jo predstavljaš, poskrbela, da bo javnost bolj zaupala slovenskemu menedžmentu?

Upam, da. Beseda menedžer ima v Sloveniji žal vse prevečkrat negativni predznak. Tudi kolega v programu AmChama je dejal, da so tajkuni uničili ugled menedžerskega poklica, ki ga bo ne bo enostavno povrniti. Narediti moramo korak naprej predvsem v integriteti in etiki, pa tudi dati priložnost mladim vodjem. Je pa res, da so velikokrat mladi menedžerji vnaprej okarakterizirani za neprimerne samo zaradi tega, ker se še niso imeli priložnosti dokazati.. Sam sem prepričan, da ima Slovenija med mladimi vodji velik potencial za prihodnost.

Kaj je ključni kapital podjetja?

To smo vedno zaposleni. Zaposleni smo tisti, ki ustvarjamo dodano vrednost. Če nismo pravi ljudje na pravih mestih, če zaposleni niso pravilno vodeni, če niso ekipe tako sestavljene, da se posamezniki med seboj dopolnjujemo, potem podjetje na dolge proge ne bo uspešno.