Zabeležene so bile tudi izrazite regionalne razlike med stopnjami brezposelnosti mladih (od 15 do 24 let). Povprečje EU je znašalo 22,9 odstotka. Te stopnje so bile najnižje v nemških regijah Oberbayern (4,2 odstotka), Tübingen (4,5 odstotka) in Freiburg (4,8 odstotka ), najvišje pa v grški regiji Dytiki Makedonia (72,5 odstotka ) ter španskih regijah Ceuta (70,6 odstotka ) in Canarias (62,6 odstotka ). V Sloveniji je bila povprečna brezposelnost mladih 20,6-odstotna. V regiji Vzhodna Slovenija je znašala 22,1 odstotka , v regiji Zahodna Slovenija pa 18,8 odstotka .

V skoraj treh četrtinah regij EU je bila v letu 2012 stopnja brezposelnosti med mladimi vsaj dvakrat tolikšna kot splošna stopnja brezposelnosti.

Več informacij je na spletni strani:

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-78_en.htm