Na Generalni policijski upravi so danes lahko zgolj potrdili, da Nacionalni preiskovalni urad v omenjenem primeru intenzivno vodi predkazenski postopek zaradi suma storitve uradno pregonljivih kaznivih dejanj ter da so v četrtek na Mestni občini Maribor preiskovalci NPU izvajali preiskovalne aktivnosti.

30 milijonov evrov vredna koncesijska pogodba

»Zaradi varovanja interesa preiskave drugih informacij v tej fazi predkazenskega postopka ne moremo posredovati,« je še dodal tiskovni predstavnik GPU za področje kriminalitete Drago Menegalija.

Kot je znano, je Mestna občina Maribor v času prejšnjega župana Franca Kanglerja s podjetjem Iskra Sistemi sklenila 30 milijonov evrov vredno koncesijsko pogodbo, po kateri naj bi podjetje v obdobju štirih let posodobilo dotrajan semaforski sistem v mestu, pri tem pa naj bi se del plačanih kazni z na novo postavljenih radarjev stekal na njegov račun.

(Vso podporo preiskovalcem je ponudil mariborski župan Andrej Fištravec.)

Prve radarje so postavili sredi oktobra lani, a je bila že nekaj dni pozneje vrsta radarjev po mestu uničenih, vrstili pa so se množični protesti, ki so naposled vodili do odstopa župana Franca Kanglerja. Po izvolitvi novega župana Fištravca je Iskra Sistemi prekinila pogodbo z občino in začela groziti s večmilijonsko tožbo, Fištravec pa je dal sredi aprila radarje izklopiti.

Poročilo popolnoma negativno za bivšo ekipo

Komisija za preprečevanje korupcije je v pogodbi zaznala znake korupcije in s pomočjo državnega pravobranilstva na Okrožno sodišče v Ljubljani vložila tožbo za ugotovitev ničnosti pogodbe. Z zadevo se ukvarja tudi računsko sodišče, katerega mnenje še ni javno. Župan Fištravec je na seji mestnega sveta na začetku tega tedna namignil, da mnenje računskega sodišča za občino ni ugodno.

»Predlog poročila je še tajen, a moram reči, da je poročilo popolnoma negativno za bivšo ekipo,« je Fištravec povedal tudi v sredini izjavi za medije, v kateri je sicer povedal, da občina ni sprejela ponujene Iskrine zahteve za sedem milijonov evrov, ampak je predlagala, da ceno določi tretja oseba.