Vrtojba, Nova Gorica Gradnja objektov ob potoku Vrtojbica se je ustavila tik pred dokončanjem del. Po predpogodbi naj bi 120-posteljni objekt najela novogoriški Dom upokojencev in Socialnovarstveni zavod Dutovlje, vendar pa sta oba zavoda podpis pogodbe zavrnila. V manjšem objektu pa na stanovalce čaka tudi 38 oskrbovanih stanovanj.

»Za dokončanje del bi potrebovali tri mesece. V tem času bi opravili tudi tehnični pregled objekta in pridobili uporabno dovoljenje. Po dveh letih pogajanj je novogoriški dom upokojencev dokončno odklonil najem,« pravi Stane Randl iz družbe Marc in dodaja: »Solastniku, občini Šempeter - Vrtojba, smo dali več predlogov za razrešitev problema. Da se poenotimo okoli nespornega deleža naložbe, objekt dokončamo in najdemo nove najemnike. Občina je naš predlog zavrnila. Tudi predloga o delitvi premoženja, po katerem bi občina prevzela objekt za dom upokojencev za 6,7 milijona evrov, nam pa bi ostala oskrbovana stanovanja, niso uresničili.« Tudi letos so pri družbi Marc dali več predlogov, med drugim da iz zavoda izstopi podjetje Kampa ali pa občina Šempeter - Vrtojba, vendar noben ni bil uresničen. Zaradi vsega tega nastaja škoda, pravi Randl, ki jo ocenjujejo že na milijon evrov. V ta znesek so zajeti stroški posojila in obresti. Posledica vsega tega je tudi, da niso poplačali podizvajalcev, do katerih imajo kar nekaj obveznosti.

Novogoriški dom upokojencev prostorov doslej ni najel, ker naj ne bi odgovarjali tehničnim standardom sodobne obravnave varovancev. Dodatni razlogi proti najemu prostorov so nastopili z zmanjšanjem zanimanja za sprejem v domova v Novi Gorici in Podsabotinu. Lani so v novogoriškem domu evidentirali le 187 prošenj, kar je za 20 odstotkov manj kot leta 2011. »Če bi najeli prostore v Vrtojbi, bi to lahko celo ogrozilo poslovanje novogoriškega doma in zato najem ekonomsko ni upravičen,« je povedala Benjamina Mikuž, predsednica sveta Doma upokojencev Nova Gorica.

»Število vlog v naš dom se že nekaj let močno zmanjšuje, kar se zlasti izrazito kaže v prvih treh mesecih letošnjega leta. Nadaljevanje tega trenda bo vplivalo na slabše poslovanje doma v prihodnjih mesecih,« ugotavlja direktor novogoriškega doma Bojan Stante, ki še pravi: »V zadnjem letu se je povečalo število selitev iz enote Podsabotin. Večina vlaga prošnje za premestitev zato, ker so do prihoda v dom bivali v Novi Gorici ali zaradi bližine svojcev, vse pogosteje pa tudi opažamo, da je vzrok za premestitev nižja cena oskrbnine v Novi Gorici.«

V Domu upokojencev v Novi Gorici še opozarjajo, da je na zmanjšano število prošenj za sprejem v dom vplivala nova socialna zakonodaja, ki je zelo zaostrila pogoje za pridobitev varstvenega dodatka upokojencem, kar je povzročilo, da se stanovalci odpovedujejo pravici do dodatka, saj ne želijo obremenjevati svojcev, ki bi morali ta sredstva vračati. »Tudi svojci, ki so brezposelni, obdržijo svoje starostnike doma, saj je njihova pokojnina pogosto edini vir dohodka za take družine,« še meni Bojan Stante, ki je prepričan, da se bodo v domovih za upokojence srečevali z nepremostljivimi finančnimi težavami, če država ne bo sprejela zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga obljublja že skoraj 10 let.