Za dodatnih 219 milijard dolarjev so zalegli še prihodki iz mednarodnega potniškega prometa, kar pomeni, da so skupni prihodki dosegli približno 1300 milijard dolarjev. "Spodbudno je, da se je ob rasti števila mednarodnih prihodov turistov kljub gospodarskim izzivom primerljivo povečalo tudi trošenje," je zapisal generalni sekretar UNWTO Taleb Rifai.

"Glede na to, da je turizem za veliko gospodarstev sveta ključna izvozna panoga, je ta rezultat dobra novica, saj v izbrane destinacije prinaša tuje rezerve, pripomore pa tudi k ustvarjanju novih delovnih mest v turizmu in povezanih panogah," je dodal.

Med regijami sta najvišjo rast prihodkov od turizma zabeležili v Ameriki (+sedem odstotkov), sledili so Azija in Tihomorska regija (+šest odstotkov), Afrika (+pet odstotkov) in Evropa (+dva odstotka), medtem ko so na Bližnjem vzhodu upadli za dva odstotka, a se je padec v primerjavi z letom 2011 zmanjšal.

Največji delež Evropi

V absolutnih vrednostih je Evropa lani zabeležila 457 milijard dolarjev prihodkov od turizma, kar je 43 odstotkov vseh prihodkov od mednarodnega turizma in med regijami največji delež.

Destinacije v Aziji in v Tihomorski regiji s 323 milijardami dolarjev zaležejo za 30 odstotkov prihodkov od mednarodnega turizma, v Ameriki pa z 215 milijardami dolarjev za 20 odstotkov. Bližnji vzhod je s 47 milijardami dolarjev zalegel za štiri odstotke skupnih prihodkov, Afrika pa s 34 milijardami dolarjev za tri odstotke.

Lestvica ključnih deset destinacij po prihodkih se lani ni bistveno spremenila - vodijo ZDA, Španija, Francija, Kitajska in Italija, sledijo pa še Macao, Nemčija, Velika Britanija, Hongkong in Avstralija.