Boštjan Skalar, v.d. direktorja javne agencije SPIRIT Slovenija: »Veseli nas, da se poleg večjega obiska s tujih trgov povečuje tudi število ustvarjenih prenočitev glede na lani, tako na ključnih tujih trgih kot tudi širše. Obetavno turistično sezono napovedujeta tudi dober obisk in zasedenost turističnih krajev med prvomajskimi prazniki.«

Več tujih turistov

Tuji turisti so v Sloveniji v marcu 2013 ustvarili več kot polovico turističnih prenočitev (kar 54 odstotkov). Ključni evropski trgi, od koder so prihajali turisti, ki so v marcu 2013 ustvarili največ prenočitev tujih turistov pri nas, so bili: Italija (23 odstotkov), Avstrija (17 odstotkov), Nemčija in Hrvaška (po 9 odstotkov), Ruska federacija in Madžarska (po 5 odstotkov) ter Srbija (4 odstotke).

Z vidika pomembnejših turističnih trgov so v Sloveniji v marcu 2013 ustvarili več prenočitev kot v marcu 2012 turisti iz Italije in sicer kar za tretjino več, iz Nemčije za slabo četrtino več, iz Hrvaške za 13 odstotkov več, iz Avstrije za desetino več, iz Združenega kraljestva za 9 odstotkov več in iz Ruske federacije za 2 odstotka več.

Največ prenočitev še vedno v zdraviliških občinah

Kljub temu, da je bilo v mesecu marcu število prenočitev v zdraviliških občinah približno enako kot v marcu 2012, zdraviliške občine še vedno ostajajo na vrhu lestvice števila prenočitev, in sicer s skoraj 38 odstotki vseh turističnih prenočitev. Sledijo jim gorske občine z 20 odstotki ter obmorske z 19 odstotki turističnih prenočitev. Rast prenočitev turistov so v marcu 2013 glede na marec 2012 zabeležili v občini Ljubljana, in sicer za 6 odstotkov, medtem ko so v obmorskih in gorskih občinah zabeležili za odstotek manjši porast prenočitev.ea