Iz treh celovečercev - Med strahom in dolžnostjo, Draga moja Iza in Doktor - je Duletič kasneje ustvaril sintezo sicer različnih zgodb, ki so zaznamovale medvojno in povojno slovensko zgodovino. Nastal je film, ki mu je dal naslov Bolečina. Ta se sicer zaradi administrativnih ovir doslej ni prebil v redne kinematografe, bilo pa je nekaj specialnih projekcij, dodaja Delo.

Duletičeva filmska pot se je začela konec 50. let minulega stoletja za montažersko mizo. Kmalu je napisal prvi scenarij za film Samorastniki po Prežihovi noveli in to je bil začetek njegovega upodabljanja klasičnih slovenskih literarnih tekstov. Poleg treh omenjenih sta vzbudila največ zanimanja filma Na klancu (po Cankarju) in Ljubezen na odoru (Prežihov Voranc).

V filmih je s pomočjo odličnih igralcev prikazal podobo kmečkega, podeželskega in mestnega prebivalstva v boju za preživetje, bodisi v vojnem bodisi v mirnodobnem času.