Tudi na ministrstvu za zdravje so poudarili, da je šlo za vljudnostni obisk. Kot so pojasnili za STA, bo minister Gantar v naslednjih dveh tednih skupaj s sodelavci obiskal ljubljanski onkološki inštitut, kjer se bo z vodstvom inštituta pogovarjal na temo investicij, predvsem v naprave oddelka za radioterapijo.

Remškar pa je v izjavi za STA dejal, da se danes z ministrom nista pogovarjala o izzivih, s katerimi se sooča onkološki inštitut. Po Remškarjevih besedah so aktualni izzivi vezani predvsem na porast števila onkoloških bolnikov, ki je posledica staranja prebivalstva.

Kot je ocenil Remškar, sta glavna izziva potreba po dodatnih zaposlitvah, predvsem na področju internistične onkologije in nuklearne medicine, in problematika obnavljanja najzahtevnejše opreme na oddelku za radioterapijo. Po Remškarjevih besedah je ministrstvo doslej imelo "kar dober posluh" glede dodatnih zaposlitev, če so "objektivizirali potrebe".

Potrebujejo dodatne zdravnike

Za ponazoritev obsega potrebnih finančnih sredstev na področju opreme je Remškar dejal, da cena zahtevnega obsevalnega aparata znaša okoli štiri milijone evrov. Na onkološkem inštitutu imajo sedaj osem takšnih aparatov, potrebovali pa bi dva dodatna. Dva dodatna obsevalna aparata bi potrebovali tudi v Mariboru.

Remškar je pojasnil, da na področju internistične onkologije potrebujejo tri dodatne zdravnike, na področju nuklearne medicine pa najmanj enega. Po Remškarjevih besedah tudi na oddelku za radioterapijo potrebujejo nekaj dodatnih radioloških inženirjev.

Glede opreme, ki jo potrebuje oddelek za radioterapijo, je Remškar opozoril, da gre za zelo drago opremo. Ob tem je ocenil, da priznana amortizacija ni ustrezna za obnavljanje tako drage opreme. Po Remškarjevih besedah krivda glede tega ni na strani ministrstva, ampak je težava "v sistemu".

Remškar je dodal, da bodo še pred obiskom ministra Gantarja na inštitutu na ministrstvo poslali ustrezno gradivo, ki bo lahko podlaga za pogovore.