Muta. Svetniki občine Muta so na zadnji seji zavrnili sklep, s katerim bi se občina zavezala, da bo v občinskem proračunu zagotovila dodaten denar za izdelavo projektne dokumentacije pri projektu oskrbe s pitno vodo v porečju Drave. Zahtevo za to jim je posredovala občina Dravograd, ki je v tem primeru nosilka projekta, preostale občine sopodpisnice pa so še Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka, ki pa so na svojih občinskih svetih večinoma že sprejele sklepe o povišanju sredstev. Soglasje svetnikov so morali pridobiti, ker povišanje presega 10 odstotkov pogodbene vrednosti in znaša dobrih 97.500 evrov. Zneski, ki bi jih morale za to dodatno v svojih proračunih zagotoviti občine, pa so različni. Na Muti, na primer, bi morali v proračunu dodatno zagotoviti slabih 14.800 evrov, kar je dobrih 20 odstotkov celotnega zneska. A svetniki so se temu uprli. »V glavnem se povišanje nanaša na izdelavo načrtov za telemetrijo objektov, vključitev dodatnih vodovodnih sistemov in spremembe izdelanih načrtov zaradi usklajevanja predvidene trase gradnje hitre ceste Slovenj Gradec–Dravograd. Poleg tega bi morali zagotoviti še denar za prehoden črpalni preizkus vrtine Sv. Vid, kar v deležu za občino Muta predstavlja še 4500 evrov,« je na seji pojasnila direktorica občinske uprave občine Muta Ksenija Ditinger. A svetniki s pojasnilom, da je povišanje potrebno zaradi predvidene gradnje hitre ceste, niso bili zadovoljni. »Gre za navadno sprenevedanje, saj se za traso tretje razvojne osi ve že dolgo in so to morali pri snovanju upoštevati tudi projektanti,« so povedali naši viri. Muški župan Boris Kralj je povedal, da svetniki zahtevajo, naj projektanti na naslednjo sejo pridejo z natančnim poročilom, kako je bil že doslej porabljen denar, namenjen vodooskrbi, in natančno obrazložitvijo, čemu bo denar porabljen v prihodnje, saj gre vendar za proračunski denar.mm