Trg dela se srečuje z različnimi težavami. Poleg očitnega, da število razpisanih prostih delovnih mest upada in podjetja svoje notranje kadrovske potrebe raje odpravijo z reorganizacijo, je čedalje večja težava pomanjkanje izkušenj mladih diplomantov in prvih iskalcev zaposlitve. Slednji imajo po končanem študiju diplomo, nekaj neformalnih delovnih izkušenj, ki so jih pridobili z delom prek študentske napotnice, in pa veliko mero motivacije ter delovne vneme, ki pa je nimajo priložnosti pokazati, saj delodajalci raje zaposlujejo bolj izkušen kader.

Zadovoljni s študentskim delom

Proaktivnost mladih bi se sicer morala začeti že najmanj v študijskih klopeh, vendar večina študentov še vedno raje poseže po priložnostnih delih prek študentske napotnice, saj ob pomanjkanju časa zaradi študijskih obveznosti ne utegne iskati dela in hoditi v službo, ki je neposredno povezana z njihovo smerjo študija oziroma bodočim poklicem. V oglasih za prosta delovna mesta tako največkrat preberemo, da podjetje za določeno delovno mesto želi 3–5 let formalnih delovnih izkušenj, ki pa jih prvi iskalec zaposlitve seveda nima.

Kako izkoristiti priložnost, da se kandidati dokažejo s svojim znanjem in sposobnostmi, vendar očitnim primanjkljajem potrebnih delovnih izkušenj? Kako s proaktivnim pristopom povečati svojo konkurenčno prednost? Kako predstaviti svoje sveže in kreativne ideje, predloge izboljšav s sodelovanjem pri reševanju konkretnih težav?

To so štiri vprašanja, ki smo si jih v ekipi Zaposlim delodajalca zastavljali kar nekaj časa, potem pa skupaj z iskalci in delodajalci pripravili orodje, ki bo v pomoč tako enim kot drugim, če ga bodo le znali primerno, predvsem pa redno uporabljati.

Izzivi priložnost za dokazovanje

Na portalu Zaposlim delodajalca ponujamo učinkovito orodje, izzive, ki omogočajo, da se iskalci dokažejo tudi s svojim znanjem in sposobnostjo reševanja problemsko zastavljenih nalog. Izzivi so orodje, s katerim pridobijo tako delodajalci, ki iščejo motivirane in talentirane posameznike, kot iskalci zaposlitve, ki želijo izstopiti iz velike množice iskalcev. 

Iskalcem zaposlitve, ki želijo tistim morebitnim delodajalcem, ki bodo izzive redno objavljali, pokazati ter dokazati svoje znanje in pridobljene izkušnje, omogočamo odlično priložnost, da kljub razpisnim pogojem, kot so tri leta delovnih izkušenj, dokažejo, da so usposobljeni in primerni za delo v podjetju. S svojo proaktivnostjo in resnim pristopom k zastavljenemu izzivu iskalci pokažejo motivacijo, vnemo in lahko na podlagi njihove rešitve izziva presežejo primanjkljaj delovnih izkušenj in delodajalca prepričajo, da jih vsaj povabi na razgovor. Delodajalci rezultate izzivov ocenijo s točkami, s čimer kandidati dobijo povratno informacijo o tem, katera znanja imajo dobro razvita in kako uspešno so se odrezali na izzivu. Aktivno udejstvovanje na portalu nagrajujemo tako, da pet kandidatov z najvišjim številom točk, ki jih kandidat pridobi na podlagi sodelovanja pri izzivih, izpostavimo na prvi strani portala.

S tem želimo proaktivnim in motiviranim kandidatom zagotoviti, da jih bodo delodajalci hitreje opazili in bodo zanje bolj zanimivi. Kandidat meseca postane tisti, ki je konec meseca prvi na lestvici Top 5 kandidatov. Za nagrado prejme dodatno promocijo in izpostavljenost, saj bo njegov dosežek objavljen tako v tiskanih medijih kot na družabnih omrežjih. Biti prvi se tako seveda splača. Izzivi pa ne bodo nagrajeni zgolj s promocijo in izpostavitvijo najboljših kandidatov.

Obsežnejši in zahtevnejši kot bo izziv, večja bo motivacija za kandidata, delodajalci bodo tako lahko avtorju najboljše rešitve ponudili tudi zaposlitveno priložnost v svojem podjetju.

Izziv je lahko povezan s točno določenim razpisanim delovnim mestom ali pa podjetje objavi problemsko nalogo, s katero želi preveriti kandidate na trgu dela in poiskati skrite talente, ki se sicer v množičnih prijavah na delovna mesta izmuznejo iz roke preobremenjenih kadrovikov. Izbirajo lahko med dvema vrstama izzivov, pri čemer vsaka služi svojemu namenu. Namen mini izzivov je preverjanje znanja in hitri vpogled v usposobljenost kandidatov, njihov način razmišljanja ter način pristopa k problemsko zastavljeni nalogi. Maksi izzivi pa so namenjeni reševanju kompleksnejših nalog in iskanju predlogov ter izboljšav v procesu poslovanja podjetja.

Podjetja pokažejo svojo odgovornost

Delodajalce spodbujamo k objavljanju izzivov tudi zaradi družbeno odgovorne note, saj s postavljenim izzivom neposredno pomagajo iskalcem zaposlitve in jim dajo priložnost, da pokažejo svoje znanje in sposobnosti ter so za to tudi ocenjeni. Sistem točkovanja tako iskalcem zaposlitve pomaga pri večji prepoznavnosti in lahko hitreje pridejo v stik z novim delodajalcem, ki bo njegova znanja, motivacijo in angažiranost prepoznal in znal ceniti ter nadgraditi, kljub pomanjkanju delovnih izkušenj.

V prihodnjem tednu bomo objavili izziv podjetja TS Consult, d.o.o., ki kandidatu/kandidatki, ki bo najbolje rešil/-a izziv, ponuja za nagrado redno zaposlitev. Namig: izziv bo povezan s pripravo enostavnejšega prodajnega poročila, nanj pa se lahko prijavijo samo registrirani kandidati, ki bodo v celoti izpolnili svoj profil.