Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je namreč ugotovila, da je predstojnica kliničnega inštituta za klinično kemijo in biokemijo Marija Prezelj kot javna uslužbenka sodelovala v strokovni komisiji, ki je za najugodnejšega kandidata za nabavo laboratorijske opreme izbrala podjetje KOBIS inženiring, proizvodnja in trgovina. Edini družbenik tega podjetja je njen zakonski partner Marko Prezelj. Na podlagi te pogodbe je Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana od Prezlja kupil za skupaj 150.000 evrov opreme.

Prezljeva se je po ugotovitvah KPK od trenutka, ko je izvedela, da je oziroma bo ponudbo podalo tudi podjetje njenega družinskega člana, nahajala v okoliščinah nasprotja interesov po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Glede na 38. člen tega zakona bi morala o tem obvestiti svojega predstojnika in prenehati z delom do odločitve o obstoju nasprotja interesov. Tega ni storila, pač pa je nadaljevala z delom, sodelovala pri strokovnem pregledu ponudb ter celo (so)podpisala predlog izbire ponudnika.

S tem ko je Prezljeva kršila protikorupcijsko zakonodajo, je podan tudi razlog za njeno razrešitev s funkcije predstojnice kliničnega inštituta za klinično kemijo in biokemijo, so zapisali v UKC Ljubljana.