NUK spletni arhiv javnosti predstavlja danes v okviru konference mednarodnega konzorcija za trajno ohranjanje spletnih vsebin (International Internet Preservation Consortium - IIPC), ki med 22. in 26. aprilom poteka v Ljubljani.

Predstavljajo tako novosti kot tehnične možnosti, ki se jim ponujajo pri zajemanju spleta in nudenju vsebin uporabniku. Po besedah vodje enote za razvoj in upravljanje digitalne knjižnice Matjaža Kraglja velja izpostaviti njihov pristop v načinu zajemanja tvitov, saj je takšne vrste vsebine precej težje zajemati kot klasične, statične.

Po Kraglevih beseda so v NUK že dalj časa seznanjeni z dejavnostjo Ameriške kongresne knjižnice na področju arhiviranja tvitov. Arhiviranje vsebin na družabnih omrežjih podpirajo, saj je s stališča raziskovanja določenega prostora ali zgodovinskega obdobja to izjemno uporaben vir informacij, ki dopolnjuje ostale vire.

Zato so pričeli s selektivnim zajemanjem in arhiviranjem tvitov, v prvi vrsti kot dopolnitev obstoječim spletnim tarčam, ki jih že zajemajo. V prvi vrsti se jim zdi smiselno arhiviranje tistih tvitov, ki so povezani z volitvami ter pomembnejšimi družbenimi, športnimi in kulturnimi dogodki ter drugimi tematskimi zajemi.

V takih primerih je potrebno na prvem mestu zajeti izbor uveljavljenih spletnih mest ustanov ali družbeno bolj prepoznavnih avtorjev. Ker pa se hkrati velika količina informacij ustvari in objavi tudi na družabnih omrežjih, si ne smejo privoščiti, da ne bi zbrali in ohranili vsaj del tega gradiva za naše zanamce, poudarja.

Poleg tega NUK na konferenci predstavlja orodje za aktivno sodelovanje uporabnikov na spletnem arhivu. Le-ti bodo lahko ustvarjali svoje zapiske, zbirke, vsebino delili z drugimi uporabniki in na ta način soustvarjali spletni arhiv. Pomen spletnega arhiva je Kragelj ponazoril s primerom spletne strani preminulega alpinista Tomaža Humarja, ki je na spletu ni več, v spletnem arhivu NUK pa hranijo njeno kopijo, ki ostaja tudi javno dostopna.

NUK je članica konzorcija IIPC od leta 2007. Zaradi kadrovske podhranjenosti uspejo arhivirati le manjši izbor slovenskih spletnih mest oz. spletnih vsebin. Po Kragljevih besedah si želijo arhivirati obsežnejši delež Slovenike na spletu. V letu 2013 bodo poskusili testno zajeti celotno "domeno.si".

V letu 2012 so nabor spletnih mest, ki jih zajemajo, povečali za 20 odstotkov, in sicer s 776 na 915.