Teoretični del študija poteka na ESB Business School visoki šoli Rautlingen v Nemčiji, študij pa je sestavljen iz petih modulov, ki potekajo v nemškem in deloma angleškem jeziku, zato je predpogoj pri prijavi kandidatov odlično znanje tako nemščine kot angleščine.

Študij sicer traja štiri semestre, praktični del študija pa poteka v Hoferju. Po uspešno zaključenem študiju kandidatka/kandidat pridobi naziv Master of Arts, International Retail Management, poleg tega pa tudi takojšnjo pogodbo o zaposlitvi na mestu regionalnega vodje in nadpovprečno visoko plačo.