Lastna energetska politika, katere glavni namen ni enkratno znižanje porabe energije, temveč vzpostavitev sistema, ki vodi k stalnemu zniževanju porabe energije ter zmanjšanju negativnih vplivov na okolje, je bila osnova, da so v družbi BTC sredi leta 2012 med prvimi v Sloveniji pridobili mednarodni certifikat ISO 50001:2011. Gre za standard, ki organizacijam omogoča, da dosledno in učinkoviteje upravljajo z energijo in predstavlja nadgradnjo sistema ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO 14001:2004.

Družba BTC ima tri lastne sončne elektrarne (dve na strehi nakupovalnega središča v Murski Soboti in na Logističnem centru BTC, sonča elektrarna pa je tudi v fasadi Kristalne palače), ki skupaj letno proizvedejo 2 milijona kWh zelene energije. Tudi ostali energetski projekti, ki so jih v BTC izvedli v minulem letu, dokazujejo resno namero družbe k nenehnim energetskim izboljšavam. Tako so izvedli optimizacijo rabe električne energije na Logističnem centru BTC ob Letališki cesti, v okviru katere so zamenjali notranjo in zunanjo zastarelo ter energetsko neučinkovito razsvetljavo. S tem so dosegli pomembne učinke, in sicer so prihranili 524.180 kWh letno, poleg tega bo BTC 230 ton CO2 letno znižal tudi izpuste.

Ob tem so pripravili tudi zamenjavo razsvetljave v nakupovalnih središčih BTC City v Ljubljani, Novem mestu in Murski Soboti, kjer bo skupni letni prihranek pri električni energiji znašal še dodatnih 305.348 kWh, prav tako pa bodo za dodatnih 213 ton letno zmanjšali izpuste CO2.

V letu 2012 so v BTC v energetske projekte investirali 1,5 milijona evrov.