Koper.Predvidoma v začetku maja naj bi bil pripravljen predlog prodaje za stanovanja v soseski Nokturno na Markovcu, ki zaradi stečaja družbe GPG Inženiring že več let klavrno propadajo. »Pričakujemo, da bo tudi prva dražba izvedena še letos,« je za Dnevnik v imenu stečajnega upravitelja Jožefa Pattyja pojasnila Darja Seme in dodala, da prodaja do zdaj ni bila mogoča zaradi neurejenega zemljiškoknjižnega stanja in nepreizkušenih izločitvenih pravic. S prodajo pa se mora strinjati tako ločitveni upnik, ki je NLB, kot tudi sodišče. Cena, po kateri naj bi prodajali stanovanja, še ni določena. Tržna vrednost je bila ocenjena na 57,5 milijona evrov, likvidacijska pa na 46 milijonov.

Podizvajalcem stanovanja pod hipoteko

V soseski Nokturno na Markovcu, ki so jo v GPG oglaševali kot elitno sosesko s prekrasnim pogledom na morje, je 235 različno velikih stanovanj, ki imajo praviloma velike terase s pogledom na Koprski zaliv. Nekatera stanovanja imajo prostore tudi v več nadstropjih, visoke strope, terase na zgornjih nadstropjih pa celo priključke za masažne bazene. Bodoči kupci naj bi na dražbi stanovanja kupovali po sistemu »videno-kupljeno«, torej brez možnosti reklamacij.

Le 20 stanovanj je že prodanih, večino so jih podizvajalci dobili kot kompenzacijo za svoje delo, vendar z njimi ne morejo razpolagati, ker je NLB nanje vpisala hipoteko. Preostalih 215 stanovanj še čaka na kupce in stanovalce. »Stanovanja se redno prezračujejo in tekoče vzdržujejo, saj se tako preprečuje propadanje. Ves kompleks je izvrstno zgrajen in tudi stanovanja so odlično ohranjena, « trdi Semetova, že bežen sprehod po soseski pa razkriva bolj žalostno podobo, ponekod je že opaziti tudi rjo, ki je načela zunanje elemente.

Soseska je sicer varovana z varnostniki, ki jih je naročil stečajni upravitelj, saj so se stanovanj še pred začetkom stečajnega postopka lotili tudi podizvajalci, ki so zaradi neporavnanih obveznosti iz kompleksa in stanovanj poskušali odstraniti posamezne dele in opremo. Semetova zagotavlja, da to ni povzročilo škode, ker naj bi bili vsi posegi podizvajalcev bodisi preprečeni bodisi že sanirani ali pa je bilo na podlagi sklenjenih poravnav že vzpostavljeno prvotno stanje. »Z varovanjem pa preprečujemo vandalizem in zadrževanje nepooblaščenih oseb v stanovanjskem kompleksu,« je še dodala.

Luksuzna stanovanja ponujali za neprofitna

Ali se je do zdaj kdor koli zanimal za nakup omenjenih stanovanj, Semetova ni povedala. Povedala je tudi, da se glede prodaje stanovanj do zdaj niso pogovarjali niti s stanovanjskim skladom. »Žal zakonodaja v stečajnem postopku ne omogoča, da bi se stečajni dolžnik prijavil na razpis stanovanjskega sklada, poleg navedenega stanovanjski sklad zahteva garancije, ki pa jih v stečajnem postopku ni mogoče izdati,« je pojasnila Semetova. Avgusta 2010 je namreč podjetje GPG Inženiring poskušalo 125 stanovanj v Nokturnu prodati koprskemu stanovanjskemu skladu, ki je na trgu iskal že zgrajena stanovanja, ki bi jih nato Koprčanom oddali kot neprofitna stanovanja. GPG je postavil ceno 31,4 milijona, kar pa je bilo za koprski stanovanjski sklad absolutno predrago.

Direktor koprskega stanovanjskega sklada Darko Kavre je takrat dejal, da bi bila občina pripravljena odšteti največ 1800 evrov za kvadratni meter stanovanja, GPG pa je za kvadratni meter hotel nekaj več kot 3000 evrov.