Planet GV je letos že osmo leto zaporedoma podelil priznanje kadrovski menedžer 2013, ki ga je prejela Sonja Špoljarić, direktorica kadrovskih in splošnih zadev v podjetju BSH Hišni aparati. Priznanje kadrovski up 2013, ki ga podeljujejo za najboljše znanstveno-raziskovalno delo s področja kadrovskega menedžmenta, je prejela Lea Pfajfar z magistrskim delom Pomen centralnosti zaposlenih v omrežjih učenja, značilnosti dela in osebnosti za zavzetost zaposlenih pri delu.

Na kongresu so člani Slovenske kadrovske zveze izvolili novega predsednika, saj se dosedanji predsednici Vandi Pečjak mandat izteče. Pečjakovo je nasledil Rok Zupančič, izvršni direktor za kadre in pravo v Mercatorju, ki bo vodenje Slovenske kadrovske zveze uradno prevzel 1. julija. Zupančič napoveduje, da bodo v delovanje zveze vpeli več mladih ekspertov, s katerimi bo prihodnji teden že pripravili širše srečanje, prav tako bodo nadaljevali oživljanje predstavništev zveze po slovenskih regijah.

»Šokanten se mi zdi podatek, da je kar polovica diplomantov takih, ki jih naše gospodarstvo sploh ne potrebuje. Zato je naše poslanstvo krepitev vezi med realnim sektorjem in univerzami, da pridemo do poklicev, ki jih potrebujemo. To, verjamem, ni le naša priložnost, pač pa mora biti naša usmeritev,« je poudaril Zupančič. Tudi zaradi tega je zveza soorganizatorica dogodka Zaposljivost - sinergija akademskega in delodajalskega prostora, ki se bo odvil 7. maja na GZS.

Večje povezovanje med fakultetami in podjetji čaka tudi samo kadrovsko stroko, saj bolonjski sistem ne daje tega, kar gospodarstvo potrebuje. »Bolonjski sistem, katerega namen je bil prav to, da študenti dobijo več prakse, se je izjalovil. Študij se je podaljšal za eno leto, a kljub temu študenti nimajo prav nič več prakse. Zato v podjetjih zaposlujejo predvsem tiste diplomante kadrovske smeri, ki so že med študijem delali pri njih in imajo nekaj izkušenj.«

Sicer pa je Zupančič prepričan, da se kadrovski strokovnjaki vse uspešneje pozicionirajo v podjetjih in soustvarjajo strategijo razvoja, da pa je še vedno zaznati tudi prepričanje nekaterih menedžerjev, da je kadrovska služba predvsem strošek. »In ker menedžment navadno govori drugačen jezik kot kadroviki, smo vse bolj prepričani, da mora kadrovik priti iz samega posla, da mora torej najprej spoznati posel in delovanje podjetja ter zahteve trga. To nam potrjujejo izkušnje iz tujine. Nekaj dobrih praks vsako leto predstavimo tudi na našem stanovskem kongresu,« je povedal Zupančič.

Kako pomembno je, da ima kadrovik čim širša znanja in poglobljeno ekonomsko znanje, dokazuje tudi Mojca Novak, kadrovska direktorica Adre Mobila in kadrovska menedžerka leta 2010. V pogovoru ob imenovanju za kadrovsko menedžerko je povedala, da ji pri delu zelo koristijo ekonomska znanja. Kot ekonomistka lažje razume poslovodstvo, ki je začelo tudi zaradi zaostrenih gospodarskih razmer večji poudarek dajati vodenju kadrov. jpš