Obstajajo namreč različni programi in mnoge priložnosti, ki jih ponuja EU. Med razpravo so udeleženci poudarili, da je za študij v tujini tako kot v Sloveniji najprej potreben vpis na univerzo. Pravila za vpis na univerzo se med državami EU razlikujejo, vendar vpisa v drugi državi zaradi državljanstva univerze ne smejo zavrniti.

Na posvetu, ki ga je pripravilo predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, urad vlade za komuniciranje in Informacijska pisarna Evropskega parlamenta za Slovenijo, so izpostavili, da si je treba za študij v tujini zagotoviti šolnino, ki so enake za vse, ne glede na nacionalno državljanstvo, etnično ali nacionalno pripadnost.

V nekaterih državah je možno zaprositi tudi za finančno pomoč med študijem. Do štipendije v tuji državi pa so upravičeni tisti študenti, ki v tuji državi živijo že pet let.

V sklopu študija v tujini so najbolj pogosta praksa študentske izmenjave, ki potekajo med partnerskimi fakultetami na podlagi medsebojnega dogovora.

V prihodnjem obdobju 2014-2020 pa EU pripravlja nabor novih programov, ki bodo ekvivalentni že obstoječim programom in bodo ravno tako omogočali izobraževanje znotraj EU na vseh ravneh.

Za delo med študijem je poskrbljeno tudi v tujini. Državljani EU imajo enake pravice do dela med študijem v drugi državi kot državljani te države. Zaposlijo se lahko brez delovnega dovoljenja, tudi za poln delovni čas.