Tudi na strankarskem področju se mu kakšno bolj sproščujoče obdobje ne obeta. Medtem ko sam nenehno izpostavlja visoke etične standarde v politiki, se mu v Državljanski listi dogajajo Ivani Vogrini, Trude Pepelnik, Igorji Maherji... Mlada stranka, ki je ob svojem nastajanju napovedovala novo, načelno sredinsko politiko, dobiva vse bolj predznak stranke politične preračunljivosti in nenehnih notranjih spopadov. In čeprav je bil prav Gregor Virant tisti, ki je po objavi poročila protikorupcijske komisije s svojimi izjavami o nujnosti odstopa Janeza Janše in Zorana Jankovića odločilno prispeval k odhodu Janševe vlade, je danes DL po javnomnenjskih raziskavah na repu priljubljenosti parlamentarnih strank in na meji vstopa v parlament.

S sedanjimi posegi v plače v javnem sektorju popravljate v bistvu napake vaše plačne reforme iz leta 2008, ko so se plače dvignile za 10 odstotkov. Se strinjate z oceno, da ste grobar lastne plačne reforme?

 Ocena je popolnoma napačna. V plačni sistem sploh ne posegamo, ampak ga uporabljamo kot orodje za uravnavanje plačne mase. Plačno maso v javnem sektorju moramo vsako leto sproti prilagajati gospodarski realnosti. To prilagajanje je v plačni sistem vgrajeno. Rast plač v javnem sektorju pa je treba gledati skozi daljše časovno obdobje. Če jo gledamo od osamosvojitve naprej, ugotovimo, da je bila približno enaka kot v gospodarstvu, res pa je, da so se ta razmerja iz obdobja v obdobje zelo spreminjala. V letih od 2002 do 2008, ko so plače v gospodarstvu zaradi konjunkture zelo hitro rasle, so v javnem sektorju skoraj stale. Rast, ki je bila v javnem sektorju realizirana v letih 2008 in 2009, je bila logična posledica dolgoletnega zadrževanja zaradi pogajanj o novih kolektivnih pogodbah. Če plačne reforme in z njo povezane zamrznitve plač od leta 2002 do leta 2008 ne bi bilo, bi slovenski javni sektor v krizo vstopil z za 10 do 15 odstotkov višjo plačno maso in bi morali biti rezi bistveno večji.

Torej imajo sindikati prav, ko pravijo, da so bili večkrat okradeni, najprej v obdobju od leta 2002 do leta 2008, nato pa ponovno v času ministrice Krebsove in v času druge Janševe vlade.

Ne gre za krajo, tako kot gospodarstvo so tudi javni sektor udarile posledice krize. Je pa usoda javnega sektorja po svoje ironična. Takoj zatem, ko je junija 2008 javni sektor izpogajal kolektivne pogodbe in odpravo plačnih nesorazmerij na podlagi šestletnega odrekanja, je udarila gospodarska kriza, in vladi ni preostalo drugega, kot da maso plač prilagaja realni situaciji.

Za koliko se bo zaradi načrtovanega prihranka v višini 158 milijonov znižala povprečna plača javnega uslužbenca?

Po prvem vladnem predlogu, ki je še predmet pogajanj, za povprečno štiri odstotke.

Ker boste varčevali predvsem pri različnih dodatkih, bodo še zlasti prizadeti uslužbenci z daljšo delovno dobo.

Vladni predlog ni usmerjen v nižanje vrednosti plačnih razredov, temveč v nižanje dodatka za delovno dobo. Naš glavni argument je, da se v javnem sektorju mnogo preveč gradi na senioriteti. Napredovanja so postala bolj ali manj avtomatična in javni uslužbenci vsaka tri leta pridobijo pri plači štiri odstotke, na to pa se nalaga še dodatek za delovno dobo. Naš ukrep je takšne narave, da ne prizadene mlajših uslužbencev in začetnikov oziroma tistih, ki imajo najnižje plače.

Vendarle pa sta se odločili za linearno znižanje plač, čemur sindikati odločno nasprotujejo.

Linearni ukrepi so najbolj pravični. Nepravično bi bilo, če bi različnim delom javnega sektorja plače različno zniževali. S tem bi porušili s težkimi, več let trajajočimi pogajanji vzpostavljena razmerja. Bomo pa na nivoju posameznih proračunskih porabnikov omogočili, da se del prihrankov pri materialnih stroških porabi za plače.

Ali ne obstaja nevarnost, da bi ob zniževanju materialnih stroškov in investicij ljudje delali zgolj še za svojo plačo?

Ta nevarnost obstaja, zato bomo določili limit, da lahko zniževanje materialnih stroškov prinese povečanje plačne mase le za dva odstotka.

Ste pa posameznim skupinam javnih uslužbencev – policistom, zaposlenim na upravnih enotah... – že začeli popuščati in napovedujete, da bodo posegi v njihove plače nižji.

Prav nikomur nismo popustili. Moja izjava, da bo pritisk na upravne enote nekoliko manjši, se je nanašala na število zaposlenih. Upravne enote so namreč od leta 2005 do danes znižale število zaposlenih za okoli 16 odstotkov, kar bomo pri prihodnjem zniževanju števila zaposlenih upoštevali. Sicer pa je na mizi enoten vladni pogajalski predlog, ki velja za vse sindikate javnega sektorja. Njihov odziv bomo verjetno dobili v ponedeljek, nato pa bomo pripravili približevalni predlog. Z nobenim od reprezentativnih sindikatov se ne pogajamo ločeno; to bi bila velika napaka.

Razmišljate tudi o odpuščanju v javnem sektorju?

Naše osnovno izhodišče je, da nižanje plačne mase dosežemo brez odpuščanja iz poslovnih razlogov, saj bi to ustvarjalo dodatne socialne stiske, povečevalo število brezposelnih, zaradi odpravnin in nadomestil za brezposelnost pa bi bil višji tudi strošek za državo. Bomo pa število zaposlenih v javnem sektorju zmanjševali za približno en odstotek letno na državni ravni z mehkimi ukrepi, torej z nenadomeščanjem tistih, ki odidejo.

To ste načrtovali tudi že v prvi Janševi vladi.

Nižanje števila zaposlenih je bilo v državni upravi uspešno že od leta 2005, v širšem javnem sektorju pa se je začelo šele z uveljavitvijo Zujfa junija lani. Pred tem se je število zaposlenih v javnem sektorju višalo in se v času krize, ko se je število delovnih mest v gospodarstvu drastično zmanjšalo, povečalo za šest tisoč.

Sodišča so v zadnjem času kar nekajkrat razsodila v korist zaposlenih v javnem sektorju. Tako bo za izplačila regresov, če bodo ti v celoti iztoženi, potrebnih dodatnih 50 milijonov evrov, tretja četrtina odprave plačnih nesorazmerij bo zahtevala še 170 milijonov... Torej bo treba privarčevati precej več kot 158 milijonov evrov.

V okviru pogajanj bomo morali rešiti tudi izplačilo razlike regresa za letošnje leto, o čemer je razsodilo višje sodišče, in tudi sam menim, da so pravni argumenti na strani sindikatov. Nekoliko drugačna zgodba je s tretjo četrtino odprave plačnih nesorazmerij, kjer ima po mojem mnenju vlada realne možnosti, da na vrhovnem sodišču zmaga, saj je ministrica Krebsova s sindikati podpisala aneks h kolektivni pogodbi, s katerim so odložili izplačevanje. Sodišče je sicer ocenilo, da kolektivna pogodba ne more veljati retroaktivno, sam pa menim, da lahko, če je takšna volja podpisnikov, saj kolektivna pogodba ni zakon.

Sodbe sodišč kažejo, da je prejšnja vlada pri nižanju plač in pokojnin naredila celo vrsto napak. Kdo je odgovoren za to?

Odgovorni so vedno tisti, ki so te ukrepe predlagali oziroma podpisali. Sam nisem bil med njimi. Najbolj je gotovo odgovoren bivši predsednik vlade Janez Janša.

So pa bili v vladi tudi ministri iz vrst DL, ki temu niso nasprotovali. Niti minister za pravosodje in javno upravo ne.

Večkrat sem že dejal, da je varčevanje po načelu »varčujmo, naj stane kar hoče« neumno. Iz izkušenj in napak, ki so jih delale vlade v preteklosti, sem se naučil previdnosti. Sprejeli bomo ukrepe, ki bodo stali tudi pred sodiščem, ukrepe, pri katerih ne bomo zaradi vtikanja palice v zakonodajno kolesje zamudili kakšnih rokov. Odgovornost za napake Zujfa pa je nedvomno na Janši in njegovi vladi.

Parlament pa je zakon sprejel. In tudi vi ste ga podprli.

Da, saj je kot celota pomembno prispeval k uravnoteženju javnih financ. Tudi če se nisem strinjal s posameznimi njegovimi določbami, je bilo odgovorno, da sem ga podprl.

Sindikati posegom v plače nasprotujejo. Oglašajo se Fides, gasilci, socialno skrbstvo, policisti. Gre zgolj za retoriko in kazanje mišic pred pogajanji?

Seznam sindikatov, ki so se prvi oglasili in so najglasnejši, nakazuje smer možne korekture vladnega predloga. Nekateri sindikati so ugotovili, da bi vladni ukrepi bolj obremenili določene strukture javnega sektorja. Ker se ukrepi nanašajo tudi na dodatke v neugodnem delovnem času, bolj prizadenejo tiste, ki delajo v takšnem času, torej policiste, medicinske sestre, zdravnike, gasilce... Ko bomo dobili uradni odziv koordinacije stavkovnih odborov javnega sektorja, se bomo odzvali z naslednjim predlogom.

Torej še obstaja manevrski prostor za spremembo vladnega predloga?

Če ga ne bi bilo, to ne bi bila pogajanja. Res pa je, da vladna stran glede obsega sredstev, ki jih je treba privarčevati, nima veliko manevrskega prostora, več ga ima pri naboru ukrepov. Pričakujemo, da bodo sindikati nakazali, katere ukrepe bi laže sprejeli oziroma kateri bi breme enakomerno porazdelili po celotnem javnem sektorju.

Boste našli kaj denarja tudi za stimulativno nagrajevanje zaposlenih?

V dogovorih med vlado in sindikati v času krize so vedno najprej postrgali sredstva, namenjena plačevanju delovne uspešnosti. Na tem področju danes vlada popolna suša, zato je eden od predlogov vladne strani, da bi vse plače v javnem sektorju znižali za dva odstotka, ta denar pa namenili za plačevanje tistih, ki delajo nadpovprečno uspešno. Vendar pa sindikati nad tem predlogom niso navdušeni.

Zakaj je rok za pogajanje s sindikati tako kratek?

Z vsakim mesecem, ki ga zamudimo, bodo morali biti ukrepi bolj restriktivni; mesec dni zamude prinaša dodatne varčevalne ukrepe v višini približno 0,3 odstotka plače zaposlenega. Če bi Janševa vlada že v času priprave proračuna pristopila k pogajanjem in sprejela določene ukrepe, bi bil problem bistveno manjši. Drugi razlog za naglico pa je, da je treba v primeru odložitve izplačil za napredovanje še za eno leto sporazum podpisati najkasneje do 15. maja.

Ste glede pogajanj vendarle optimisti?

Sem večen optimist. Po prvih pogovorih s sindikati imam tudi občutek, da so ta racionalna, dokaj umirjena in da se sindikati in zaposleni v javnem sektorju zavedajo, da je treba nekaj storiti. Predvsem pa se zavedajo, kako dragocena je danes varnost delovnega mesta.

Opozicija je bila v času Janševe vlade zelo kritična do njenih varčevalnih ukrepov. Kje je razlika med varčevalnimi ukrepi, ki jih pripravlja sedanja vlada, in varčevalnimi ukrepi njene predhodnice?

Zniževanje javne porabe je neizogibno. Državljanska lista je zniževanje zagovarjala tako v prejšnji kot v sedanji koaliciji. Na področju javnih financ moramo biti odgovorni. Tudi tisti, ki so bili doslej v opoziciji in so ostro kritizirali zniževanje javne porabe, so prišli do spoznanja, da druge možnosti praktično nimamo. Javne finance moramo obvladati do te mere, da so naši proračunski primanjkljaji vzdržni. Seveda pa zgolj zategovanje pasu v javnem sektorju za zagon gospodarstva ne bo dovolj, žal bo celo nekoliko prispevalo k padcu gospodarske rasti. Za zagon gospodarstva bodo potrebni drugi ukrepi, predvsem sanacija bank pa tudi zagotovitev sredstev za spodbujanje gospodarstva. Plačno maso v javnem sektorju torej nižamo tudi zato, da se ne bomo zadolževali za plače, temveč za zagon gospodarstva.

Strokovnjaki poudarjajo, da bi morala vsaj polovico ukrepov, ki se jih vlada loteva sedaj, začeti že prva Janševa vlada.

Če bi v času prve Janševe vlade vsi akterji, predvsem pa vlada in centralna banka, delovali proticiklično, ne bi prišlo do pregrevanja gospodarstva in bi imeli danes bistveno manjše probleme. Do javnih financ pa se je Janševa vlada obnašala odgovorno. Tedaj se je izničil proračunski primanjkljaj in smo imeli nekaj let celo proračunski presežek, česar prej v Sloveniji nismo bili navajeni.

Tedaj je bil pač čas velike konjunkture.

Gotovo bi se dalo narediti še več. Prav bolj dolgoročnemu pogledu na javnofinančno vzdržnost oziroma temu, da mora vsaka vlada v času debelih krav spraviti nekaj na stran, pa je namenjeno zlato fiskalno pravilo.

Pričakujete, da bo vpis fiskalnega pravila v ustavo na majski seji državnega zbora sprejet?

Ja.

Bo k temu prispeval dogovor o tem, kdaj bo fiskalno pravilo začelo veljati?

Veliko je odvisno od izračunov in prav je, da je predsednica vlade ministrstvu za finance naročila, da jih pripravi. Premierka se zelo dobro zaveda, da po vsem govorjenju o vnosu fiskalnega pravila v ustavo in dviganju prahu okrog tega možnosti, da tega ne bi storili, nimamo. V DL smo za vpis zaradi dveh razlogov: ker bi nevpis zelo poslabšal naš položaj in ugled v mednarodni skupnosti in ker na ta način na ustavni nivo dvigujemo elementarno vrednoto Slovencev – gospodarjenje po zdravi kmečki pameti. Zlato fiskalno pravilo ni nič drugega kot gospodarjenje z javnim denarjem po zdravi kmečki pameti, in ni čudno, da so to prvi naredili ravno Švicarji.

Pa potrebujemo zapis zdrave kmečke pameti v ustavo?

Očitno jo potrebujemo. Doslej se je pokazalo, da vlade s financami ne upravljajo po zdravi kmečki pameti, temveč zelo kratkovidno.

Pričakujete, da bo prišlo tudi do spremembe ustave glede referenduma?

Obstaja zelo širok konsenz in po vsej verjetnosti bodo te spremembe sprejete že na aprilski seji.

Vendar pa temu pomemben del civilne družbe in tudi del stroke vse bolj nasprotuje. Ocenjujejo, da bi bila potrebna obsežnejša javna razprava, pa tudi, da bi s sprejemom sedanjega predloga referendum tako rekoč prepovedali.

Javnost se večinsko strinja s tem, da smo iz referenduma naredili neresen institut, igračo v medstrankarskih spopadih, da smo na dosedanjih referendumih odločali o drugorazrednih temah in da je včasih večina odločala o pravicah manjšine. Predlagane spremembe gredo v smeri, da se referendum v Sloveniji ne bi več zlorabljal.

Ali ne bi bilo dovolj, če bi zgolj omejili pravico do referenduma na 40 tisoč volilcev in opredelili kvorum za njegovo veljavnost, ne pa da se sprejemajo tudi vsebinske omejitve?

Tudi sam vsebinskim omejitvam nisem naklonjen, smo pa v DL nanje pristali, da smo lahko dosegli dogovor z drugimi strankami. SD in SDS sta namreč prav tem dajali največji poudarek; domnevam, da zaradi premierskih izkušenj Boruta Pahorja in Janeza Janše.

V Državljanski listi imate velike težave s kadri. Zdi se, da imajo pomembni člani vaše stranke največ težav z etičnimi merili, čeprav prav vi osebno ta merila najbolj izpostavljate. Kaj, mislite, da je razlog za to?

Javnost nas nedvomno sodi po višjih standardih kot druge stranke. Plačujemo tudi davek na mladost stranke; vseh svojih kandidatov za poslance nismo imeli časa preverjati. A ključno je, da vedno zelo hitro in dosledno odreagiramo. Iz poslanske skupine smo izključili gospoda Vogrina, gospa Truda Pepelnik je nemudoma odstopila s poslanskega mesta, gospod Maher je zaradi relativno majhnega greha odstopil z ministrskega mesta. Državljanska lista torej pod svojim pragom pomete in se čisti. Če bi tako odreagirale vse stranke, potem nesnage v slovenski politiki ne bi bilo.

Pravite, da niste imeli časa preveriti vseh kandidatov za poslance, očitno pa niste dovolj pozorni niti pri predlaganju kandidatov za ministre.

Največji greh vseh naših ministrskih kandidatov je mala »šupa«, domnevno zgrajena na črno.

Je črnograditeljstvo, pa četudi gre za malo »šupo«, še zlasti za prostorskega ministra res tako majhen greh? Že po nekaj dneh ministrovanja pa si je prvi greh s spornim kadrovanjem prislužil tudi Maherjev naslednik Samo Omerzel.

Nad prostorskim ministrom ne sme viseti senca dvoma o črnograditeljstvu, prav zato je Maher odstopil. Težko pa bi rekel, da je s tisto »šupo« storil kaj etično zavržnega. Minister Omerzel je morda naredil kadrovsko napako, sicer pa je njegova preteklost čista.

DL pretresajo tudi nenehni prepiri in izstopi. Eni ob tem navajajo premalo demokracije v stranki, po drugi strani obstaja vtis, da je prav v DL vstopilo največ oportunistov iz vrst javnih uslužbencev, ki v primeru, če ne dobijo želenega mesta, užaljeni zapuščajo stranko.

To ste pa zelo posplošili. Nikakršnih prepirov ni, v stranko pa več ljudi vstopa, kot iz nje izstopa. Oportunisti pa se pojavijo v vsaki stranki in tudi DL na te pojave ni imuna. Gre za posamične primere. Poglejte, kaj vse se je dogajalo v drugih strankah.

No, iz SDS se o kakšnih sporih redkokdaj sliši, res pa je, da tudi kazen zaradi neetičnega ravnanja ni ravno pogosta.

SDS ima do takšnih primerov bistveno drugačen odnos kot mi. Kot ga ima tudi Pozitivna Slovenija do Jankovića... DL je, podobno kot SLS pod Žerjavom, tukaj lahko za zgled.

Ali z nekdanjim podpredsednikom stranke Janezom Šušteršičem še kaj sodelujeta?

Občasno se slišiva in vidiva – zdaj je nekoliko bolj pasiven član stranke. Sicer z gospodom Šušteršičem deliva stališča o najpomembnejših političnih vprašanjih, zato nedvomno sodiva v isto stranko. Različno stališče pa imava o tem, ali je lahko vlada Alenke Bratušek uspešna. On je glede tega pesimist, jaz optimist.

Ste še vedno optimist? Je morda v mesecu dni delovanja sedanje vlade ta optimizem še zrasel?

Še vedno sem optimist.

Ste politik, ki je – zlasti z naglo izjavo po objavi poročila KPK, da morata Janša in Janković odstopiti z javnih funkcij – odigral ključno vlogo pri odstavitvi Janše s premierskega mesta. Vendar pa DL zaradi tega kakšne pomembnejše podpore v javnosti ni pridobila. Kako si to razlagate?

Glavni razlog je razcepljenost, ki se je kazala v stranki ob odločanju o konstruktivni nezaupnici Janševi vladi in v času koalicijskih pogajanj z Alenko Bratušek. Če tedaj v Državljanski listi ne bi bilo različnih glasov, če nas javnost ne bi dojemala kot razcepljene stranke, ki ne ve, kaj hoče, bi imeli danes po mojem mnenju dvakrat do trikrat višjo podporo, kot nam jo kažejo javnomnenjske raziskave. A enotnost se v stranki spet vzpostavlja.

Mislite, da ni razlog za vaš nizek rejting tudi ta, da vas javnost dojema predvsem kot rušitelje in ne kot graditelje? Tako ste onemogočili, da bi vlado postavil Zoran Janković, zrušili ste Janeza Janšo, tudi v novi koaliciji vas mnogi vidijo kot najšibkejši člen.

DL je konstruktivna stranka, usmerjena v delo in ustvarjanje. Bili smo tudi lojalen koalicijski partner, ki se je striktno držal koalicijske pogodbe. Po vsem, kar smo videli, pa najbrž ni težko razumeti, zakaj smo se distancirali od Janše in Jankovića, za katera je devetdeset odstotkov ljudi ocenilo, da bi morala odstopiti. Vse ima svoje meje! Imamo pač svoje standarde in ne vodimo oportunistične politike. Gotovo bi bilo za stranko in zame osebno udobneje, če se ne bi načelno odzval na poročilo KPK.

Ste si ob dogodkih, ki so sledili objavi poročila KPK, kdaj zaželeli, da z izjavo o nujnosti Janševega in Jankovićevega odhoda ne bi tako pohiteli?

Marsikdo mi je rekel, da sem tedaj odreagiral prenagljeno. Morda sem res. A tudi če bi dvakrat ali trikrat prespal, bi bilo moje mnenje enako: glede na osnovne evropske standarde politične in pravne kulture druga možnost, kot da Janković in Janša odstopita, ni obstajala. Vsak evropski politik, ki se drži elementarnih standardov, bi storil to, kar sem storil jaz. Evropski liberalci, ki jim pripadamo, so naše poteze navdušeno pozdravili, v Sloveniji pa so jih nekateri označili kot rušenje.

Toda Janković je še vedno župan.

Razrešitev Jankovića s te funkcije ni bila v našem dometu, tako kot razrešitev Janše. Ga pa k odstopu pozivamo, v parlament pa smo vložili zakon, ki ureja odpoklic župana in ima dobre možnosti za uspeh.

Poročilo KPK je v slovenskem političnem prostoru povzročilo nekatere pomembne spremembe. Ocenjujete, da so bile te ustrezne ali bi bilo potrebno večje očiščenje?

Janez Janša ni več predsednik vlade in Zoran Janković ni več predsednik Pozitivne Slovenije. Razlika v primerjavi s stanjem pred objavo poročila KPK je torej očitna. S tem pa prečiščenje slovenskega političnega prostora še ni popolno. Naslednji korak bodo prinesle parlamentarne volitve.

Kakšnega pa naj bi prinesle? V zadnjih javnomnenjskih raziskavah kakšnih večjih sprememb ni zaznati. Pričakujete, da bodo morda večjo vlogo dobili akterji, ki naj bi izšli iz vrst protestnikov?

Prvič, struktura parlamenta se bo uskladila z voljo volilnega telesa – trenutno vlada precejšnje neskladje. Drugič, Pozitivna Slovenija se bo morala odločiti, ali je stranka Zorana Jankovića ali stranka Alenke Bratušek.

Imate občutek, da PS še vedno vodi Janković? Torej vodi Janković tudi vlado?

Ne. Vlado vodi Alenka Bratušek in tudi PS je ta trenutek stranka Alenke Bratušek, čeprav je le vršilka dolžnosti predsednice. V zadnjem času pa se kažejo indici, da Janković želi posegati v državno gospodarstvo in kadrovanje. Pozitivna Slovenija se bo morala na kongresu pred volitvami odločiti, kdo bo njen voditelj v prihodnosti. To bo za transparentnost slovenskega političnega prizorišča zelo pomembno. In tretjič, pred naslednjimi volitvami moramo nujno spremeniti volilni sistem in uvesti možnost preferenčnega glasu. Volilci morajo dobiti odločilno besedo ne le pri tem, kako bodo razdeljeni mandati med stranke, temveč tudi pri tem, kateri kandidat bo sedel v parlamentu.

O nujnosti takšnih ali drugačnih sprememb volilnega sistema je bilo mogoče slišati v vseh parlamentarnih mandatih doslej, a do sprememb ni prišlo. Zakaj, mislite, da bi se to lahko zgodilo sedaj?

Sedaj je čas za to resnično dozorel. Sporočila protestnikov so bila več kot jasna.

Zaznavate to pripravljenost tudi v drugih strankah ali le v DL?

Vsaj za nekatere stranke vem, da so tem spremembam naklonjene. Z njimi soglaša PS, prav tako vodstvo SDS.

Vendar v parlamentu sedi devetdeset poslancev, ki na volilni sistem gledajo predvsem z vidika lastne izvoljivosti.

Dobro jim glejte pod prste, ko bodo glasovali o tem.

Če se vrneva k poročilu KPK – v SDS vam nenehno očitajo, da je šlo za Klemenčič-Virantovo zaroto.

Nikoli ne bom razumel mentalnega sveta ljudi, ki živijo v teorijah zarot.

Ampak s temi ljudmi ste dolgo sodelovali. Torej ste z njimi sodelovali, ne da bi jih razumeli?

Marsičesa nisem razumel. In še vedno ne razumem.

Na primer?

Ne razumem, zakaj je v politiki toliko nizkih udarcev, žalitev in nešportnega vedenja. V tem pogledu sem nad politiko razočaran.

Kakšna je razlika med delovanjem sedanje in Janševe vlade?

Sedanja vlada je v veliki meri prevzela program DL – zlasti glede konsolidacije javnih financ, sanacije bančnega sistema in reforme upravljanja državnega premoženja. V tem smislu sedanja vlada zasleduje iste cilje, kot jih je zasledovala prejšnja, večji poudarek pa bo dala zagonu gospodarstva, torej zagotavljanju sredstev tistim podjetjem, ki so perspektivna in bi brez pomoči zašla v dolžniško spiralo. Bistvena razlika med sedanjo in prejšnjo vlado pa je tudi v načinu političnega delovanja, stopnji strpnosti, kulturi dialoga, komunikaciji z javnostjo. Sedanja predsednica vlade deluje bistveno bolj pozitivno, kot je deloval prejšnji premier. Kar je pomembno tudi za ustvarjanje pozitivne klime v družbi. Kot liberalec se v tej koaliciji bolje počutim, predvsem zato, ker mi Janšev način delovanja res ni bil blizu. Kljub dobremu programu SDS in nekaterim kvalitetam, ki jih Janša ima.

Bo bolj pozitiven tudi odnos sedanje vlade do protestnikov? Bodo ti zanjo kaj manj zombiji, bodo ograje okoli parlamenta in vlade kaj manj visoke, bo vaša retorika kaj drugačna, kot je bila retorika vašega predhodnika na čelu MNZ, ki je proteste označeval kot nezakonite?

Javni shodi v kakršnikoli obliki so elementaren izraz ene najpomembnejših ustavnih svoboščin. Veljavna slovenska zakonodaja v celoti dopušča tudi spontane shode. Politiki moramo zborovanja še dodatno spoštovati, ker od tam prihajajo sporočila ljudi, kako razmišljajo in kaj od nas pričakujejo.