S sistematičnim in načrtovanim pristopom razvoja zaposlenih skozi daljše obdobje se bo po eni strani omogočilo podjetjem, da bodo zaradi upoštevanja ciljev in interesov imela motivirano, zaposljivo in prilagodljivo delovno silo, po drugi strani pa pripomoglo k večji učinkovitosti in konkurenčnosti podjetij, saj je uspešnost podjetja odvisna predvsem od zaposlenih, njihovega znanja, usposobljenosti in motiviranosti, menijo na javnem skladu za razvoj kadrov in štipendije, ki je objavil razpis.

Cilji javnega razpisa so vzpostaviti oziroma prenoviti temeljni kadrovski proces razvoja kadrov pri delodajalcih in ga umestiti v poslovno strategijo podjetja; zagotoviti usposobljenost ključnega kadra za izvajanje nalog, povezanih z razvojem človeških virov v podjetjih, in usposobljenost zaposlenih za obvladovanje veščin vodenja in načrtovanja karierne poti; povečati motiviranost in prilagodljivost zaposlenih pri delodajalcih (z dvigom splošnih in generičnih kompetenc zaposlenih); povečati mobilnost na trgu dela in zaposlitvene možnosti zaposlenih, ne le napredovanja navzgor, tudi razvoj novih smeri karier; zagotoviti informiranost ter obveščenost delodajalcev in njihovih zaposlenih o vseživljenjski karierni orientaciji ter hkrati povečati ozaveščenost delodajalcev o pomenu vlaganj v razvoj človeških virov ter povečati prilagodljivost ter konkurenčne prednosti podjetij.

Ciljna skupina so podjetja, registrirana v Republiki Sloveniji, zlasti mikro, majhna in srednje velika podjetja ali osebe, ki opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki ter njihovi zaposleni.

Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev, ki je na voljo za obdobje od 2013 do 2015, znaša 2,55 milijona evrov, rok za oddajo vlog pa je 17. maj.

Vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije pri Katji Jeraj, Tel: (01) 434-10-93 ali preko e-naslova: vko@sklad-kadri.si najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo vlog. Odgovori na pogosta vprašanja vlagateljev bodo objavljeni na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si najkasneje v treh delovnih dneh od prejetja vprašanja.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si ter v fizični obliki v glavni pisarni Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendiranje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan v času uradnih ur.