»Znanje, ustvarjalnost, inovativnost ter izboljšanje storilnosti in učinkovitosti so ključnega pomena za doseganje trajne rasti in poslovne uspešnosti v svetu, ki se vse hitreje spreminja. Pri tem imajo najbolj pomembno vlogo vrednote in dejanja zaposlenih, ki oblikujejo kulturo in miselnost podjetja,« poudarja dr. Darja Ferčej Temeljotov, ki v Leku, članu skupine Sandoz, vodi pobudo Think Sandoz in je tudi vodja stalnih izboljšav.

Spodbujanje kreativne miselnosti v Leku, članu skupine Sandoz, sicer sega že trideset in več let nazaj, a so se odločili vsa orodja združiti v pobudo Think Sandoz in pripraviti sodobno spletno upravljanje idej. Gre za preprosto aplikacijo, ki omogoča hitro in učinkovito predstavitev manjših ali večjih idej za izboljšave prav vsem zaposlenim, ne glede na to, kje so zaposleni – v laboratoriju, v pisarnah ali v proizvodnji.

Predlagatelj svojo idejo, izboljšavo ali inovacijo vnese v sistem, ki nato o njej obvesti pristojne v oddelku, na katerega se predlog nanaša.

»Predlagatelj tako v najmanj tednu dni že dobi povratno informacijo. Vsak predlagatelj mora idejo, izboljšavo ali inovacijo opisati tako, da je iz opisa razvidno, kakšno spremembo bo prinesla v delovno okolje ali v poslovanje podjetja, in jo tudi finančno ovrednotiti. Ko gre za pomembne inovacije na področju zdravil, seveda poskrbimo za ustrezno zaščito intelektualne lastnine,« poudarja dr. Ferčej Temeljotov. Avtorje uresničenih idej tudi nagradijo. Ravno v teh dneh zaključujejo razpis za najustvarjalnejše predloge v lanskem letu, Prima preboj in Prima rešitev.

Zbrane ideje predstavljajo široko zbirko znanja o tem, kako izboljšati različne procese, optimizirati delo, doseči še večjo produktivnost, stroškovno učinkovitost ali kakovost. Rezultati pobude Think Sandoz v prvem letu so odlični: sprejeli so več kot šeststo idej, od tega jih je bilo več kot 250 odobrenih za izvajanje, s potencialom za več kot štiri milijone evrov prihrankov. Več kot 150 idej so že uresničili in s tem ustvarili več kot 2,2 milijona evrov neposrednih izmerljivih prihrankov. »Po zelo uspešni vpeljavi v Sloveniji bo pobuda zaživela na ravni celotnega Sandoza,« napoveduje vodja pobude Think Sandoz v Sloveniji.

In katere so prednosti spletnega zbiranja idej? »Omogoča hitrejše in preglednejše zbiranje idej, njihovo evalvacijo ter sprejemanje odločitev za implementacijo v sorazmerno kratkem času. Predlagatelj vsake sprejete ideje je nagrajen in prepoznan kot soustvarjalec napredka, kar pripomore k večjemu zadovoljstvu na delovnem mestu, zaradi vseh teh predlogov in inovacij pa se nenehno izboljšujejo procesi, produkti in storitve posledično pa zmanjšujejo stroški in izboljšuje naša konkurenčnost,« poudarja dr. Darja Ferčej Temeljotov. jpš