Udeležba tudi tistim občanom, ki se počutijo izključene

Seja naj bi, kot je običajno, potekala v dvorani Rudolfa Maistra v prostorih MOM, Fištravec pa je zapisal, da ga je od sklica te seje pa do danes nagovorilo veliko občanov, ki želijo tej seji prisostvovati. »Ker je v dvorani generala Maistra prostor za občane zelo omejen, vas naprošam, da preučite možnost, da se 25. seja MOM izvede v dvorani, ki omogoča dostop večjemu številu občanov,« je zapisal novi mariborski župan.

Poudarja, da bi s tem omogočili udeležbo na seji tudi občanom, ki se počutijo izključene in zatrjujejo, da načelo javnega delovanja Mestnega sveta ni zagotovljeno. »Še posebej se mi zdi smiselno izvesti sejo v prostoru, ki je dostopen širši javnosti, tudi z vidika protestov proti mestnemu svetu, napovedanih za 5. aprila,« je dodal Fištravec.

Mikl: Lokacija seje se ne bo spreminjala

Podžupan Mikl se je s prošnjo seznanil in sprejel odločitev, da se lokacija izvedbe seje ne bo spreminjala. Kot je ob tem pojasnil, na sestanku s Fištravcem, na katerem sta uskladila termin seje, želja po drugi lokaciji ni bila izražena.

Seja je bila sklicana v skladu s poslovnikom, vabila pa so že bila poslana mestnim svetnikom, poročevalcem, predstavnikom mestne volilne komisije in predstavnikom medijev. V dvorani generala Rudolfa Maistra je prav tako zagotovljena tehnologija za snemanje seje in neposredni video prenos preko spletne strani MOM, s čimer bo omogočeno spremljanje seje zainteresirani javnosti, so pojasnili na mestni občini in dodali, da je vsaka selitev ob tem povezana tudi z dodatnimi stroški najema dvorane, ki ne bi bila v občinski lasti.