Obseg opravljenih delovnih ur je bil za 12 odstotkov nižji kot v letu 2008. Kriza še naprej krči število opravljenih delovnih ur - od začetka 2009 se je to zmanjševalo v povprečju za 2,9 odstotka na četrtletje.

V zadnjem četrtletju lani se je obseg opravljenih delovnih ur najobčutneje skrčil v gradbeništvu, in sicer glede na enako obdobje 2011 za 15,1 odstotka. Sledili sta dejavnosti promet in skladiščenje (8,2 odstotka) in gostinstvo (8,1 odstotka).

Gradbeništvo je bilo najmanj uspešno tudi v celotnem letu 2012; obseg opravljenih delovnih ur se je glede na leto 2011 znižal za 10,4 odstotka, glede na leto 2008 pa za 34,6 odstotka.

Na drugi strani je bila dejavnost oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja edina med dejavnostmi, katere obseg opravljenih delovnih ur se je lani glede na 2011 povečal, in sicer za 1,6 odstotka.

V zadnjem lanskem četrtletju je zaposlena oseba opravila povprečno 138 delovnih ur na mesec, kar je tri ure manj kot v enakem obdobju 2011.

Povprečno največ delovnih ur na mesec so opravile osebe, zaposlene v dejavnostih kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (144), poslovanje z nepremičninami (143) in zdravstvo in socialno varstvo (142). Povprečno najmanj delovnih ur na mesec pa so v zadnjem trimesečju lani opravile osebe, zaposlene v gostinstvu (127).