Šentjernej. Občinski svetniki v Šentjerneju so po večmesečnih prerekanjih, obtoževanjih in hudih besedah, ki so pogosto mejile že na osebne žalitve, vendarle dosegli kompromis glede višine komunalnega prispevka. Dogovor, ki so ga podpisali vsi občinski svetniki in tudi župan Franc Hudoklin, predvideva takšno formulo, da bo izračun komunalnega prispevka v primerjavi s prvotnimi izračuni na stanovanjskem delu nižji za dobrih 58 odstotkov, pri gradnji za poslovno dejavnost pa za dobrih 46 odstotkov, to je v povprečju za 53 odstotkov. Na nadaljevanju zadnje seje občinskega sveta, ki bo v sredo, naj bi tako svetniki sprejemali predlog sprememb odloka o komunalnem prispevku.

»Zadovoljen sem, da se nam je končno uspelo dogovoriti. Toda zadeva bo zares končana šele, ko bo odlok sprejet,« je previden Hudoklin, ki je v zadnjih mesecih s strani opozicijske svetniške skupine Ljudska alternativa pod vodstvom Alberta Pavliča slišal kar precej pikrih na svoj račun. V Civilni iniciativi Glas ljudstva so po besedah njenega vodje Sama Hudoklina s kompromisom le delno zadovoljni, saj so na januarskem zboru zavezancev izglasovali 70-odstotno znižanje. Zdaj načrtujejo, da bodo to razliko zavezanci pridobili na račun nižje kanalščine v prihodnjem letu in pol, kar predvideva aneks k omenjenemu dogovoru o komunalnem prispevku, ki so ga ob prekinitvi zadnje občinske seje pripravili opozicijski svetniki. Vendar župan aneksa, ki predvideva znižanje plačila kanalščine z 1,7 evra na kubični meter prečiščene vode na 0,5 evra, ni podpisal. Prepričan je, da je takšno znižanje nezakonito, zato je dal predlog v preverjanje pristojnemu ministrstvu. V Civilni iniciativi se sicer strinjajo, da nižja kanalščina ni predmet sprememb odloka o komunalnem prispevku. Toda kot napoveduje Samo Hudoklin, bodo pri tem vztrajali tudi po sprejetju omenjenega odloka. Šentjernejska zgodba torej vendarle še ni zaključena.

Na naslednji seji naj bi svetniki nadaljevali tudi prvo branje letošnjega proračuna, do drugega branja naj bi občinske službe izračunale tudi predvideni prihodek iz naslova komunalnega prispevka. Je pa po županovih besedah težko oceniti, kolikšen bo, saj se bodo lahko občani odločili tudi za obročno odplačevanje, in sicer do 24 obrokov brez obresti, do 60 obrokov pa s petodstotno obrestno mero. ds