V nekaterih državah članicah so vse bolj očitne negativne posledice krčenja javnih proračunskih sredstev in zviševanja davkov za zaposlovanje in življenjski standard, opažajo v EU. Pregled prav tako ugotavlja, da se je neto priseljevanje iz držav zunaj EU upočasnilo in da kriza negativno vpliva na rodnost. Od leta 2009 je rodnost nehala naraščati in se je v EU ustalila tik pod 1,6 otroka na žensko. Povprečna starost žensk ob rojstvu otroka se še naprej zvišuje in je dosegla prag 30 let.

Brezposelnost v EU je januarja 2013 narasla na 26,2 milijona (19 milijonov v območju evra) ali 10,8 % aktivnega prebivalstva (11,9 % v območju evra). Vrzel med stopnjo brezposelnosti na jugu in na severu evrskega območja je v letu 2012 dosegla rekordno vrednost 10 odstotnih točk. Skupno število zaposlenih v EU se je v letu 2012 znižalo za 0,4 %, pri čemer je bil pozitivni razvoj opazen zgolj pri delu s krajšim delovnim časom.

Samo v zadnjem četrtletju leta 2012 se je število zaposlenih v primerjavi s tretjim četrtletjem zmanjšalo za 0,2 %. Brezposelnost mladih je po vsej EU dosegla nov vrhunec (januarja 2013 je bilo brezposelnih 23,6 % aktivnih mladih), podaljšuje pa se tudi trajanje njihove brezposelnosti. Zelo zaskrbljujoče je vse večje število mlajših od 25 let, ki niso niti zaposleni niti se ne izobražujejo ali usposabljajo in jih je zdaj približno 8 milijonov.

BDP se je v EU v zadnjem četrtletju leta 2012 zmanjšal za 0,5 %, kar je največje zmanjšanje od začetka leta 2009. Delež prebivalstva EU v finančni stiski ostaja precej nad ravnmi iz prejšnjega desetletja, pri čemer je prizadeto skoraj vsako četrto gospodinjstvo z nizkimi dohodki. Izdatki za socialno zaščito so pomembno prispevali k nadomestitvi izgube dohodka gospodinjstev v zgodnji fazi krize in pomagali stabilizirati gospodarstvo. Od sredine leta 2010 pa se je ta vpliv zmanjševal in bil v letu 2012 celo v državah, v katerih je brezposelnost naraščala, zanemarljiv.