Velenje. »Investicije v naši občini kljub krizi niso zastale. Ob tem, da smo trenutno sredi treh velikih projektov, in sicer celovite oskrbe Šaleške doline s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Šaleški dolini in gradnje poslovno–stanovanjskega objekta na Gorici, v katerem sodeluje Stanovanjski sklad RS, se bomo v kratkem lotili še štirih novih, njihova skupna vrednost pa presega 4,5 milijona evrov,« poudarja velenjski župan Bojan Kontič. Dodaja, da jim bosta kar dve tretjini tega zneska, dobre tri milijone evrov, primaknili Evropska unija in država.

Vodja urada za urejanje prostora na velenjski občini Maksimiljan Arlič je povedal, da znaša vrednost projekta Promenada, torej prenove mestnega jedra, dobrih 2,7 milijona evrov. »Naš cilj je ustvariti lepšo podobo mesta ter zamenjati dotrajane in zastarele materiale in opremo, mestu pa vdahniti več življenja in utripa,« pravi.

Dober milijon evrov bo stala energetska sanacija Zdravstvenega doma, ki se trenutno uvršča med energetsko najbolj potratne javne zgradbe v mestu. »Zato so nujni sanacija fasade in ostrešja, zamenjava večine oken in druga dela, s čimer bomo dosegli znižanje obratovalnih stroškov, manjšo porabo energije in tudi izpustov toplogrednih plinov,« je pojasnil vodja urada za družbene dejavnosti na velenjski občini Drago Martinšek. Omenjenih del se bodo lotili še letos in jih nadaljevali v letu 2014, ko bodo prenovili še malo dvorano v Domu kulture in uredili športni park Konovo, kjer bodo zgradili nogometno in otroško igrišče, igrišče za odbojko, rusko kegljišče in umetno drsališče z vsemi spremljajočimi objekti. V prihodnosti načrtujejo tudi izgradnjo spremljajočega servisnega objekta, potreben denar pa bodo poskušali zagotoviti preko javno-zasebnega partnerstva. mm