Vlada je na svoji zadnji redni seji med drugim odločila, da se postopek priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za državno cesto med avtocesto A1 in priključkom Velenje jug (navezava na cesto od Velenja do Slovenj Gradca) tako iz smeri Braslovče kot Podloga ustavi. Čeprav sta bili obe na vladi že aprila 2008 potrjeni kot najustreznejši, sta za odhajajočo vlado postali čez noč nesprejemljivi. Prva, skozi Braslovče, zaradi tega, ker bi bilo pri tem uničenih preveč kmetijskih zemljišč, na kar so vseskozi opozarjali tudi v Civilni iniciativi Braslovče, druga pa zaradi prevelikih vplivov na zaščitena naravovarstvena območja.

Cesta od Podloga pri Šempetru do Velenja le streljaj od Janševe hiše

Zanimivo je, da so se za to potezo odločili praktično čez noč, saj je Družba za avtoceste (Dars) še pred kratkim naročila izdelavo dodatnih študij variant za traso od Podloga pri Šempetru do Velenja, o čemer smo pred dnevi pisali tudi v Dnevniku. Pri tem se mnogi ne morejo znebiti občutka, da se nekdo iz Šalečanov in Korošcev norčuje, še več pa je prepričanih, da spodobne ceste, ki bi jih ustrezno povezala z avtocestnim križem, ne bodo dočakali nikoli. Ali nemara za to odločitvijo v ozadju stoji tudi sam Janez Janša, ki aprila 2008, ko je vlada omenjeni trasi potrdila kot najustreznejši, še ni bil lastnik zemljišča v Kotah v Krajevni skupnosti Šentilj v velenjski občini, lahko samo ugibamo. Cesta po trasi od Podloga pri Šempetru do Velenja bi bila le 50 metrov oddaljena od Janševe hiše.

Vlada je tako odločila, da umeščanje trase nadaljuje v okviru koridorja obstoječe cestne povezave od Arje vasi do Velenja, pri čemer je treba poskrbeti za ustrezno navezavo tudi na že načrtovano cesto med Velenjem in Slovenj Gradcem, za kar je predlog DPN tako rekoč pripravljen.

Vedno bo nekdo proti

Na ministrstvu so pojasnili, da so to problematiko obravnavali na seji že oktobra lani in takrat ugotovili, da bi bila ustrezna zgolj varianta trase od Podloga pri Šempetru do Velenja. »Zaradi izjemno kratkih rokov priprave DPN smo se z Darsom dogovorili, na kakšen način bomo do decembra lani pripravili vsa ustrezna gradiva v postopku priprave do javne razgrnitve študije variant in okoljskega poročila, da bi lahko aprila vlada to že potrdila. A je predlog izvedljive variantne rešitve v Velenju in Žalcu naletel na tolikšen odpor ljudi pa tudi velenjskega župana, da smo vse razgrnitve preklicali,« so pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo in prostor.

Zato se je vlada odločila, da tudi umeščanje trase od Podloga pri Šempetru do Velenja opusti, nadaljevala pa naj bi z umeščanjem na že obstoječi trasi od Arje vasi do Velenja.

Velenjskega župana Bojana Kontiča je to spravilo v nejevoljo, saj pravi, da gre za najslabšo možno varianto. »Če mislijo, da se tu ne bodo pojavljala nasprotovanja ljudi, se motijo. Sploh pa se s tem čas, ko bi lahko dobili spodobno cesto, vse bolj odmika v prihodnost,« je dejal Kontič.

Mnogi pa se ob tem, da je Dars še pred kratkim naročil izdelavo dodatnih študij variant, zdaj pa je vlada umeščanje ustavila, sprašujejo, kdo bo vse to plačal. V Darsu so nam pojasnili zgolj, da čakajo na nadaljnje usmeritve ministrstva, temu bodo sledile tudi nadaljnje aktivnosti. Na vprašanje, koliko približno stane izdelava ene same dodatne študije variant, nismo dobili odgovora.