Moravče. Jutri bodo v Moravčah slovesno predali namenu novi nizkoenergetski šestoddelčni montažni vrtec, ki je dokončno opravil s prostorsko stisko v občini, kjer je v vrtec vključenih že 240 otrok. Kljub enomesečni zamudi, ki ji je botrovala trdovratna zima, je bil vrtec zgrajen v rekordnih petih mesecih, pojasnjuje župan Martin Rebolj in dodaja, da so malčki v novem vrtcu že od začetka meseca, februarja pa so skupino najmlajših uvajali kar v telovadnici.

Gradbena dela za vrtec v neposredni bližini obstoječega vrtca in šole so znašala 675.000 evrov, skupaj s komunalno in zunanjo ureditvijo pa se je cena povzpela na dober milijon evrov. Eko sklad je naložbi primaknil 207.000 evrov. Štiri sodobno urejene igralnice v pritličju vrtca so že zasedene, dve igralnici v nadstropju pa še niso opremili, saj jih bodo v primeru potrebe morda uredili v šolske učilnice. Do takrat pa jih bodo uporabljali kot skupne prostore. Objekt ima poleg drugih spremljajočih prostorov tudi razdelilno kuhinjo, saj za kosila skrbijo v kuhinji sosednjega vrtca.

Zadovoljni tudi s kurilnico na biomaso

Pod novim vrtcem je Zarja Ekoenergija Semič že lani novembra uredila kurilnico na biomaso, za katero so kar polovico potrebnih sredstev pridobili iz evropskih skladov. Lesne sekance jim dobavlja domač dobavitelj, tudi drobilnica teh je na območju občine. Cena ogrevanja je za desetino manjša od najcenejšega energenta, je še povedal župan Rebolj in dodal, da na biomaso to zimo že ogrevajo oba vrtca, šolo, zdravstveni in kulturni dom, novo knjižnico in enajst individualnih hiš.

Vlagatelj že ima dovoljenje za širitev in bo lahko na ekološko ogrevanje naslednje leto priključil še od 30 do 40 hiš. »Na občini doslej nismo dobili nobene pritožbe na delovanje kurilnice, nasprotno pa veliko pohval,« je povedal župan Rebolj. Dodal je, da občinske stavbe zaradi oddaljenosti še niso priključili na novo kurilnico in pojasnil, da se bo občinska uprava po vsej verjetnosti že letos preselila v obnovljene prostore stare knjižnice in društev, ki so se preselili v objekt nove knjižnice. Sedanji neprimeren objekt občinske uprave pa bodo po selitvi bodisi prodali ali pa preuredili v občinska stanovanja, še pravi župan Rebolj.