So standard ISO 26000 in kodeksi že zaživeli v praksi ali pa so še vedno bolj besede na papirju?

Za mnoga velika podjetja je to za zdaj dejansko samo papir. Res pa je, da podjetja ne morejo več samo govoriti, da so družbeno odgovorna, kot so delala pred nekaj leti, saj so danes deležniki veliko bolj ozaveščeni in tudi vplivnejši kot v preteklosti. Dokaz, da se dela premalo, pa so vse slabše podnebne razmere, vse večji prepad med revnimi in bogatimi, korupcija, ki se bohoti ...

Kar je potrebno za preseganje uporništva oziroma nerazumevanja, da so spremembe nujne, ponazarjate s formulo Richarda Beckharda in Davida Gleisherja – N (nezadovoljstvo) x V (vizija) x Pk (prvi korak) > U (uporništvo, nerazumevanje).

Drži. Pri mojem delu v podjetjih se je ta enačba izkazala za zelo ustrezno. Nezadovoljstvo, vizija in prvi korak so ključni za spremembo in če je samo ena od teh komponent šibka, sprememb zagotovo ne bo. To sicer ni edini model, po katerem delam, vendar se mi zdi kar dober.

Kdo naj v podjetju izrazi nezadovoljstvo nad stanjem? Zaposleni, vodstvo, celo lastniki ali morda kdo drug?

To je nesporno odgovornost vodstva, ki naj jasno opozarja na nujnost po spremembah. Nekateri so to že prepoznali, kot na primer Paul Polman iz Unileverja, kjer so se zavezali, da podjetje ne bo raslo, če ne bo poskrbelo za zmanjšanje negativnih vplivov delovanja podjetja na okolje. Seveda pa se prizadevanja menedžmenta ne morejo uresničiti, če enako ne čutijo tudi zaposleni, če torej ta impulz ni obojestranski – od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Podjetje mora imeti povsem jasne cilje družbeno odgovornih ravnanj in tudi načrt, s kakšnimi orodji oziroma dejavnostmi bo te cilje doseglo. Prav tako je treba zaposlene izobraževati in usposabljati ter biti kreativen, s čimer se zagotovi, da so spremembe res trajnostne.

Kdo v podjetju pa naj naredi prve korake v smeri družbeno odgovornega ravnanja?

Vodstvena ekipa. S svojimi dejanji mora zaposlene prepričati, da z uveljavljanjem družbene odgovornosti v podjetju misli resno, da je družbena odgovornost del vizije podjetja, in ne le leporečje. Seveda pa se v podjetju najdejo tudi tako imenovani zmagovalci za spremembe, ki vodstvo spodbudijo k spremembam.jpš