Za naslednje študijsko leto 2013/2014 je vlada Ljudske republike Kitajske že razpisala 198 štipendij za študente iz držav članic Evropske unije, ne glede na stopnjo in smer njihovega študija. Pravzaprav je razpis namenjen študentom do 50. leta in tudi profesorjem, ki pa morajo imeti vsaj magistrsko izobrazbo. Študij v tej državi kontinentalne razsežnosti se začne septembra in bo trajal do vključno julija prihodnje leto. Kitajsko ministrstvo za izobraževanje bo izbranim kandidatom krilo tako šolnino kot tudi stroške obveznega študijskega gradiva, namestitve v študentskem kampusu in večino življenjskih stroškov.

Glede na to, da na Kitajskem dodiplomski študij poteka v kitajskem jeziku, morajo kandidati pred študijem na njihovih fakultetah opraviti tečaj njihovega jezika in test znanja jezika, se pa v tem primeru štipendija samodejno podaljša še za eno leto. Na razpis se zainteresirani študenti in profesorji lahko prijavijo na kitajski ambasadi, morajo pa prijavo oddati tudi na spletu in jo potem natisnjeno poslati na naslov kitajske komisije v Bruslju. Dokumentacijo, ki mora vsebovati tudi študijski načrt v štiristo besedah in fotokopijo potrdila o zdravstvenem stanju, pri profesorjih pa še obvezni priporočili, morajo kandidati poslati do 30. aprila.

In zakaj študirati v tej azijski državi? Kitajska vlada na prvo mesto postavlja dejstvo, da se v njihovi hitro rastoči ekonomiji v zadnjih nekaj letih pojavlja veliko zaposlitvenih priložnosti za tujce. Teh je bilo že konec 90. let približno 200.000, danes pa je ta številka še bistveno večja. Predvsem so tujci iskani za učenje angleškega jezika, vedno več pa potrebujejo tujih strokovnjakov na področju prodaje, inženirstva, menedžmenta in drugih podobnih področjih. »Glede so trenutni vzpon Kitajske je povsem jasno, da bodo imeli ljudje, ki govorijo kitajsko in so že izkusili življenje na Kitajskem, bistveno prednost pri zaposlovanju,« vabijo Kitajci k študiju na njihovih tleh.