Nemška zvezna dežela Bavarska podeljuje štipendije za tečaje nemškega jezika v Münchnu, Passauu, Regensburgu, Bambergu in Bayreuthu. Tečaji bodo potekali v avgustu. Štipendija krije stroške tečaja in nastanitve ter vključuje tudi žepnino. Rok za prijavo je 1. april. Več na: http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/sprachkurse-in-bayern/index.html.

Štipendije razpisuje tudi slovaška vlada, prijave zbirajo še do srede, 20. marca. Na voljo so študentom 1. in 2. stopnje za čas od treh do desetih mesecev. Prijavni obrazci so dostopni na spletni strani pristojnega ministrstva na Slovaškem. Prijava mora vsebovati izpolnjeno prijavnico in vse zahtevane priloge.

Na naslov ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki bo opravilo predizbor, je treba oddati original in dve fotokopiji celotne prijave v zaprti ovojnici, s pripisom »Štipendije Slovaške vlade 2013/14«. Na voljo je dvajset štipendij. Dokončen izbor kandidatov je v pristojnosti Slovaške Republike.

Osemnajst v Črni gori, trije v Indiji

Na spletni strani Sklada RS za razvoj kadrov in štipendije je objavljen tudi razpis za štipendije za tri- do šestmesečno študijsko ali znanstvenoraziskovalno izpopolnjevanje v Črni gori v študijskem letu 2013/14.

Razpisanih je osemnajst mesečnih štipendij za kandidate do 35. leta starosti. Rok prijave je 22. april 2013.

Indijski svet za kulturno sodelovanje razpisuje tri štipendije za uspešne slovenske študente za študijsko leto 2013/2014. Prijavite se lahko najpozneje 25. marca 2013. Štipendije so na voljo za študij na področjih umetnosti, arhitekture, literature, ekonomije in poslovnih ved, tehniških ved in inženirstva, farmacije, informacijske tehnologije ali kmetijstva. Več podatkov je na: http://www.iccrindia.net/generalscheme.html.

Univerza v Trentu ponuja magistrski študijski program Evropske in mednarodne študije. Študij poteka v angleškem jeziku. Pogoji so dobro znanje angleškega jezika, znanje še enega tujega jezika (ne italijanščine), ki ga ponujajo na univerzi, vsaj 60 kreditnih točk s področij zgodovina in filozofija, ekonomija, pravo, politične vede, sociologija in tuji jeziki ter zaključen BA-študij pred septembrom 2013. Prijave potekajo od 30. maja do 30 junija. Več informacij je na: http://www.unitn.it/en/ssi/10826/admission-requirements-masters-degree-european-and-international-studies-meis.

Vabi tudi Japonsko združenje za promocijo znanosti

Na voljo je tudi denar za financiranje raziskovalnega gostovanja doktorjev znanosti vseh znanstvenih disciplin na Japonskem. Rok za prijave je med 2. in 10. majem 2013. Japonsko združenje za promocijo znanosti (Japan Society for the Promotion of Science - JSPS) je organizacija, ki jo je ustanovila japonska vlada z namenom prispevati k razvoju znanosti. Področje raziskovanja vabljenega raziskovalca ni omejeno, torej je program na voljo za humanistične, družboslovne in naravoslovne vede.

Obdobje gostovanja je lahko zelo kratko (7 do 30 dni) ali kratko (14 do 60 dni). Višina sredstev se razlikuje med zelo kratkim in kratkim gostovanjem, vključuje pa stroške mednarodnega prevoza med matično državo in Japonsko, dnevnice, zdravstveno in nezgodno zavarovanje za čas obiska in dodatek za raziskovalno pot na Japonskem.

Še nekaj dni časa pa je za prijavo za štipendijo, ki jo razpisuje Kyungpook National University (KNU) iz Južne Koreje v okviru sporazuma, podpisanega z Univerzo v Ljubljani. Na razpis za štipendijo za študij in raziskovanje se lahko prijavite do petka, 22. marca. jpš